Waterstof uit de Woestijn/ Jubileum VZKC

Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum organiseerde de Vereniging Zonne Kracht Centrales  een mini-symposium op vrijdag 8 juni in Gouda over Waterstof uit de woestijn. De sprekers waren Prof. dr. Ad van Wijk over 'Waterstof uit de woestijn' en dr. Martin Roeb over 'De productie van solar-fuels waaronder waterstof met behulp van Concentrated Solar Power'. Op deze bijeenkomst waren ook veel KIVI leden aanwezig.

Alleen de presentatie van Prof. Ad van Wijk is tot nu toe beschikbaar en te downloaden

Presentaties:

Omschrijving

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum organiseert de Vereniging Zonne Kracht Centrales (VZKC) een mini-symposium op vrijdag 8 juni in Gouda over "Waterstof uit de woestijn".

Sprekers zijn Prof. dr. Ad van Wijk over ‘Waterstof uit de woestijn’ en dr. Martin Roeb over ‘De productie van solar-fuels, waaronder waterstof met behulp van Concentrated Solar Power’.

De eerste lezing door Prof. dr. Ad van Wijk over ‘Waterstof uit de woestijn’. Prof. dr. Ad van Wijk (Future Energy Systems, Afdeling Process & Energy, Faculteit 3mE, TU Delft) is een van de meest invloedrijke ondernemers en innovators op het gebied van duurzame energie in Europa. In 1984 was hij mede-oprichter van Ecofys, een kennisbedrijf op het gebied van duurzame energie, dat uiteindelijk uitgroeide tot Econcern. Hij is een pleitbezorger van de waterstofeconomie en grootschalige opslag van energie via waterstof.

De tweede lezing door Dr. Martin Roeb on 'The production of solar fuels including hydrogen using Concentrated Solar Power'. Dr. Martin Roeb graduated in chemistry from the University of Cologne and obtained his PhD in physical chemistry at the same university. Since 1999 he has been working as a scientist, project manager and group leader in the Solar Research Division of DLR in the field of applications for high temperatures on solar energy. He took over the management of the "high temperature solar-chemical engineering " team. In addition to his many publications, he was awarded a dozen awards including the prestigious Descartes Research Prize 2006 from the EU for the Hydrosol project, as well as the WHEC Award 2014 for "exceptional oral presentation" in Korea.

Veel belovend is de test met een kunstzon om de hoge temperaturen te kunnen bereiken bij een CSP Concentrated Solar Power).

Daarna netwerken en de viering van het 10- jarig jubileum van de Vereniging Zonne Kracht Centrales (VZKC) met het uitbrengen van een toost.

Spreker(s)

Prof. dr. Ad van Wijk about 'Hydrogen from the desert'. Prof. dr. Ad van Wijk (Future Energy Systems, Process & Energy Department, Faculty of 3mE, TU Delft) is one of the most influential entrepreneurs and innovators in the field of sustainable energy in Europe. In 1984 he co-founded Ecofys, a knowledge company in the field of sustainable energy, which eventually grew into Econcern. He is an advocate of the hydrogen economy and large-scale storage of energy via hydrogen.
Dr. Martin Roeb over ‘De productie van solar-fuels waaronder waterstof met behulp van Concentrated Solar Power’.

Dr. Martin Roeb studeerde chemie aan de Universiteit van Keulen en promoveerde in de fysische chemie aan dezelfde universiteit. Sinds 1999 is hij werkzaam als wetenschapper, projectmanager en groepsleider in de DLR-divisie Solar Research op het gebied van toepassingen voor hoge temperaturen op zonne-energie. Hij nam het beheer over van het team "hoge temperatuur zonne-chemische engineering".
Voor vele publicaties werd hij bekroond met een tiental onderscheidingen, waaronder de prestigieuze Descartes Research Prize 2006 van de EU voor het Hydrosol-project, evenals de WHEC Award 2014 in Korea.

Locatie

Agnieten Kapel

Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda

Organisator

Elektrotechniek

Vereniging Zonne Kracht Centrales (VZKC)

Naam en contactgegevens voor informatie

Ing. Paul van Moerkerken tel. 0611287226 Sietse de Haan Voorzitter Vereniging Zone Kracht Centrales" tel. 0649840413

secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

Symposium Waterstof uit de Woestijn

Vereninging Zonne Kracht Centrales

How to make solar hydrogen year round

Scientists test world's first solar fuels reactor

Aanmelden via

via de e-mail, bijdrage niet VZKC leden 10 euro, over te maken IBAN op NL08 RABO 0140 8494 40 t.n.v. Vereniging voor ZKC te Gouda

secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

De uiterste inschrijfdatum is 07-06-2018