Reflectie over medisch handelen vanuit ethisch perspectief
dr. Jan Jans
UHD Geesteswetenschappen

A. “How Medicine Saved the Life of Ethics”

1. De exponentiële groei van medische mogelijkheden ~ technologie
 - therapeutische tussenkomsten
 - diagnostische kennis //  therapie?

2. De spanning tussen ‘kunnen’ en ‘mogen’: de vraag naar criteria
 - spontane ervaring van dilemma's en paradoxen
 - de maatschappelijke vraag naar regulering door normen (‘soft-law’)
 - de schaduw van Buchenwald ...

3. Biomedische-ethiek als ‘antwoord’
 - ethische commissies, centra en publicaties
 - betrokkenheid van artsen, juristen, filosofen en theologen


B. Scherpstellen van het ethische perspectief

4. Menselijk handelen als streven naar en realiseren van waarden
 - constateren en waarderen: werk-woorden
 - de overgang van feit naar waarde: interpreteren
 - de antropologische context/zin-kader van waarden: betrokkenheid & participatie

5. Het eigene van de ethische interesse: motief èn criterium
 - ethiek als aspect naast andere aspecten? [‘ethiek of eet-ik’]
 - ethiek als de waarde-component in elk handelen
 - ethische contrastervaring: conflicten van waarden en/of onwaarden
 - rangorde en proportie versus enthousiaste kortzichtigheid?


C. Ethiek in de geneeskunde

6. Gezondheidszorg als interesse: de waarde-context van medische kennis & kunde
 - bijstand in de strijd tegen ziekte, lichamelijke gebreken en ontijdige dood
 - motief èn criterium: omdat en voor zover
 - de vanzelfsprekendheid van medische ethiek

7. Keuzen in de zorg - spanning tussen mogelijke & wenselijke ?
 - “the sky is the limit”  / “kan alles wat mag?” ~ verwisselen van deel en geheel
 - de contrastervaring van zinloos medisch / medisch zinloos handelen

 

Literatuurlijst behorende bij de lezing van 11-05-2011 in Utrecht van Dr. J.M.N.E. Jans met de titel: Medische Ethiek.

-  Jan Hendrik van den Berg, Medische macht en medische ethiek, Nijkerk: Callenbach, 1969
-  Paul Sporken, Voorlopige diagnose. Inleiding tot een  medische ethiek, Bilthoven: Ambo 1969
-  Marc Berg en Annemarie Mol (red.), Ingebouwde normen. Medische technieken doorgelicht, Utrecht: Van der Wees, 2001
-  Peter-Paul Verbeek, De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur, Rotterdam: Lemniscaat 2011