Omschrijving

In recente militaire conflicten spelen robots een belangrijke rol, maar er is weinig aandacht voor de ethische problemen die hierdoor ontstaan. Deze lezing belicht een aantal ethische vragen die worden opgeroepen door het gebruik van militaire robots – in het bijzonder drones – en laat zien hoe ethici hier conceptueel mee om kunnen gaan. Wat doen zogenaamde ‘drones’ en hoe worden ze ingezet? Wat is de rol van de mens in relatie tot deze geautomatiseerde wapens? Moet er altijd een mens rechtstreeks bij betrokken zijn? Wie bestuurt dergelijke toestellen? Is er een probleem als de piloten duizenden kilometers verder zitten? Wat als deze toestellen meer autonoom en meer intelligent worden? Wie of wat neemt de beslissingen? Wie is er verantwoordelijk voor het doden van mensen? En deze manier van oorlogsvoeren mag dan zonder risico zijn voor de ‘eigen’ mensen, maar hoe worden deze tuigen ervaren door de (potentiële) doelwitten? Wie is er verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers? Kunnen robots een onderscheid maken tussen soldaten en burgers? Kunnen en moeten we machines maken die zich ‘ethisch’ gedragen, of moeten we dit soort tuigen maar beter helemaal verbieden? Hoe wordt de aard van modern oorlogsvoeren beïnvloed? Wordt bijvoorbeeld het beginnen van een oorlog niet gemakkelijker met deze robots? Veranderen militaire doctrines erdoor? Hoe moeten bestaande filosofische en juridische kaders hierop worden toegepast, zoals de theorie van de rechtvaardige oorlog en internationaal recht? Moeten we deze kaders wellicht aanpassen?

Spreker(s)

Mark Coeckelbergh doceert techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Hij is ook lid van het management team van het 3TU.Centre for Ethics and Technology. Hij studeerde politieke wetenschappen (KU Leuven) en wijsbegeerte (M.A., University of East Anglia) en promoveerde in 2003 aan de University of Birmingham met een proefschrift over autonomie. Hij is de auteur van Liberation and Passion (2002, Denkmal Verlag), The Metaphysics of Autonomy (2004, Palgrave Macmillan) en Imagination and Principles (2007, Palgrave Macmillan), en publiceerde ook talrijke bijdragen in tijdschriften op het gebied van (onder meer) techniekethiek en ingenieursethiek. Zijn huidige onderzoek spitst zich vooral toe op ethische vraagstukken rond informatietechnologie en nieuwe media, gezondheidszorg en milieu.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com