Omschrijving

Dit is tevens de zesde bijeenkomst van het jaarthema "Filosofie, Techniek en levensbeschouwing".

Het thema “Filosofie, Techniek en levensbeschouwing” wordt gepresenteerd door bijzonder hoogleraren van de Stichting Thomas More aan diverse publieke Nederlandse Universiteiten. Voor nadere informatie kan een e-mail worden gestuurd naar a.j.lutz@hccnet.nl. Van de zijde van de Stichting Thomas More wordt het programma gecoördineerd door Drs S.J.M. Waanders. Website: http://www.radboudstichting.nl/

Het begrip 'natuur' in techniek, filosofie en religie II: Van modern denken naar postmodern denken: de mens voorbij?

Nu het lichaam niet los van de geest en de mens niet los van de technische beheersing van de natuur kan worden gezien, doet zich de vraag naar mens en zijn verhouding tot de techniek scherp voor.
(1) Sommigen zien in de techniek een neutraal instrument: het gaat er maar om hoe je het gebruikt. (2) Anderen vinden dat we zo door de techniek worden beheerst en overheerst, dat we er volledig door worden bepaald. (3) Weer anderen – transhumanisten- gaan zover dat we gedwongen worden voorbij de mens te denken. Want zo zeggen zij, bij de “cyborg” of de nieuwe synthese van mens en techniek schieten traditionele mensvisies en ethiek te kort.
De(1) instrumentele visie wordt toegelicht met de mythe van Prometheus bij Plato. De (2) visie dat de techniek ons bepaald wordt met een tekst van Heidegger geïllustreerd. En (3) voor welke vragen de nieuwe technologie ons stelt, vinden we deze in het werk van Peter Sloterdijk. In plaats van het temmen van het humanisme, ziet hij ons in het “mensenpark” geplaatst voor de vraag welke mens willen we telen: welke verbetering kiezen we?
De NBIC technologie, dat is nano-technologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitie- of hersen-wetenschap stelt ons inderdaad voor de vraag, zijn wij in staat de mens te verbeteren en in welke richting dan. Is het antwoord op deze vragen voorbij het humanisme te vinden, zoals Nietzsche, Heidegger en Sloterdijk denken? Of is het antwoord te zoeken in de “menselijke waardigheid” (ook natuur-, dier- en plant-waardig). Menselijke waardigheid met oog voor de blijvende beperkingen en kwetsbaarheid van de mens, in plaats van de droom van een perfectie, die soms monsters kan voortbrengen.

Spreker(s)

Prof.dr. G.H.T. (Bert) Blans is in 1947 geboren te Amsterdam. Studeerde theologie en filosofie te Eindhoven en Nijmegen. Daarna filosofie te Leuven, waar hij in 1975 gepromoveerd is. Vanaf 1973 tot heden is hij werkzaam als docent wijsbegeerte aan de voormalige Katholieke Theologische Hogeschool/ Universiteit te Utrecht, dat is heden Faculteit Katholieke Theologie met locatie Tilburg en Utrecht. Sinds 1990 is hij vanwege de Stichting Thomas More, voorheen Radboudstichting, werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Zijn onderwijs betreft vooral geschiedenis van de filosofie, godsdienstfilosofie en ethiek. Zijn huidige onderzoek gaat over de doorwerking van Augustinus bij hedendaagse filosofen. Daarnaast onderzoekt hij vanwege zijn aanstelling te Wageningen onze omgang met de natuur en milieu, wat ook het onderwerp van zijn inaugurele rede was aldaar.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com