Omschrijving

Dit is tevens de eerste bijeenkomst van het jaarthema "Filosofie, Techniek en levensbeschouwing".

Het thema “Filosofie, Techniek en levensbeschouwing” wordt gepresenteerd door bijzonder hoogleraren van de Stichting Thomas More aan diverse publieke Nederlandse Universiteiten. Voor nadere informatie kan een e-mail worden gestuurd naar a.j.lutz@hccnet.nl. Van de zijde van de Stichting Thomas More wordt het programma gecoördineerd door Drs S.J.M. Waanders. Website: http://www.radboudstichting.nl/

Ingebedde technologie en menselijke conditie
Volgens Martin Heidegger is de techniek een wijze van werkelijksontsluiting. Dat was een niet vanzelfsprekende opvatting in het tijdperk van de machinetechniek. Maar in de hedendaagse informatiesamenleving is Heideggers idee bijzonder plausibel... media ontsluiten de wereld voor ons. De vraag is: op welke manier beïnvloeden de diverse media onze kijk op de wereld en op onszelf? Om daar zicht op te krijgen, richt ik me eerst op een zeer oude techniek: de introductie van het alfabet. Daarin blijkt de buitengewoon grote cultuurhistorische betekenis van de techniek m.b.t. het menselijke zelfbeeld. Vervolgens richt ik me op de recentere geschiedenis van de opkomst van de 'nieuwe media' sedert de negentiende eeuw. Daarin blijkt opnieuw hoe groot de rol van die nieuwe media is, omdat ze het vanzelfsprekende uitgangspunt dat onze cultuur een geletterde cultuur is - aanvreet. Van de vele thema's die hier een rol spelen, beperk ik me tot de menselijke sterfelijkheid.


BIJZONDERHEDEN
De zaal is open vanaf 18.30 uur voor gratis koffie of thee en een gezellig praatje.

Gezien de interesse voor het onderwerp, worden ook andere mogelijke belangstellenden dan van de Afdeling Filosofie & Techniek uitgenodigd. De zaalruimte is echter beperkt tot 30 plaatsen.
In verband met deze beperkte zaalcapaciteit verzoek ik u opgaven van deelname tot uiterlijk dinsdag 30 maart door te geven.

Neem eens de moeite om een avond van de Afdeling Filosofie en Techniek bij te wonen, of neem een belangstellende mee!

Wij hopen op uw komst!

ROUTEBESCHRIJVING
Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats, het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel.
Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels.


Spreker(s)

René Munnik (1952) studeerde chemie, theologie en filosofie. Hij is bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. Zijn speciale interesse gaat uit naar de metafysische reflectie op de hedendaagse technologische cultuur. Hij publiceerde o.m.: "Donna Haraway: Cyborgs for Earthly Survival" in H. Achterhuis (ed.) American Philosophy of Technology: The Empirical Turn (Bloomington/Indianapolis 2001) blz.95-118; "ICT and the Character of Finitude" in Ulf Görman, Willem B. Drees, Hubert Meisinger (eds) Creative Creatures. Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology (T&T Clark International, London/New York 2005, ISBN 0 567 03089 1/X) blz. 15-33. "The Unity of God" in Anne-Marie Korte & Maaike de Haardt The Boundaries of Monotheism. Interdisciplinary Explorations into the Foundations of Western Monotheism, (Studies in Theology and Religion, Brill, Leiden 2009, ISBN 978 90 04 1731630 blz., 106-128.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com

2e lezing van René Munnik