Omschrijving

Nadenken over de maatschappelijke verblijfsvergunning van technologie, lezing II van het Rathenau Instituut door dr. Barend van der Meulen, Hoofd van de afdeling Science System Assessment, titel: Technologie als nieuwe wetenschap.

Technologie is niet alleen toepassing, maar steeds meer wetenschap. Dat heeft consequenties voor ons denken over wat wetenschap is en hoe technologie en maatschappij zich tot elkaar verhouden. Wetenschap legitimeert zich steeds vaker door mogelijke technologische toepassingen terwijl de waarde van technologie niet direct meer zichtbaar is.

Barend van der Meulen werkt sinds oktober 2008 bij het Rathenau Instituut. Hij doet onderzoek naar de dynamiek van wetenschap en wetenschapsbeleid en naar instrumenten voor wetenschapsbeleid. Hij publiceerde onder meer over het Nederlands wetenschapssysteem, Europeanisering, evaluatie van onderzoek, verkenningen en financiering van onderzoek. Zijn huidig onderzoek bij het Rathenau Instituut richt zich op

- internationalisering van wetenschap en wetenschapsbeleid. Belangrijke thema’s daarin zijn Europeanisering van wetenschap (en de ontwikkeling van de European Research Area), internationale onderzoeksprogramma’s en de invloed van internationale regimes op locaal onderzoeksmanagement.

- evaluatie van onderzoek en met name de vraag hoe maatschappelijke opbrengsten van onderzoek geëvalueerd kan worden.

Spreker(s)

Opleiding en loopbaan: Barend van der Meulen studeerde scheikunde en wetenschapsdynamica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Twente in 1992 op een proefschrift over de evaluatie van wetenschap. Na zijn promotie was hij tot 1996 actief als onderzoeker en beleidsmedewerker (Ministerie van OCW, KNAW). Tot april 2009 was hij Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Science, Technology and Policy Studies aan de Universiteit Twente.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com