Omschrijving

Nadenken over de maatschappelijke verblijfsvergunning van technologie, lezing III van het Rathenau Instituut door dr.ir. Geert Munnichs, coördinator van de afdeling Technology Assessment, titel Leeft de moderne mens in een technotoop?

Wij leven in een technotoop. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een steeds grotere invloed op onze samenleving. De samenleving verwetenschappelijkt, de wetenschap vermaatschappelijkt. Dat leidt tot – ongekende – nieuwe mogelijkheden, maar kent ook risico’s. Het Rathenau Instituut onderzoekt deze kansen en risico’s en stimuleert het politieke en publieke debat daarover. Publieksonderzoek is daarvoor een veel gebruikt middel. Zo kunnen focusgroepen worden gebruikt om de opvattingen van burgers over nieuwe technologische ontwikkelingen in kaart te brengen. Dat levert vaak verrassende uitkomsten op. Maar wat zeggen die uitkomsten?

Voorafgaand aan de lezing wordt vanaf 17.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Filosofie & Techniek gehouden. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u hieraan deel wilt nemen.

Spreker(s)

Geert Munnichs werkt sinds 2002 bij de afdeling Technology Assessment van het Rathenau Instituut, aanvankelijk als senior onderzoeker en sinds 2010 als coördinator. Hij heeft zich met uiteenlopende onderwerpen beziggehouden: veiligheid en privacy, voeding en gezondheid, dierenwelzijn, biotechnologie. Zijn meest recente onderwerpen betreffen het gebruik van grootschalige databases, de toekomst van de stad en biomedische ontwikkelingen.

Geert is in 2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd in de sociale en politieke filosofie, op het proefschrift 'Publiek ongenoegen en politieke geloofwaardigheid. Democratische legitimiteit in een ontzuilde samenleving'. Daarvoor werkte hij bij Studium Generale en als postdoc-onderzoeker aan Wageningen Universiteit. Geert studeerde milieuhygiëne, filosofie en geschiedenis in Wageningen.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com

Agenda en Vergaderstukken ALV