Omschrijving

Dit is tevens de derde bijeenkomst van het jaarthema "Filosofie, Techniek en levensbeschouwing".

Het thema “Filosofie, Techniek en levensbeschouwing” wordt gepresenteerd door bijzonder hoogleraren van de Stichting Thomas More aan diverse publieke Nederlandse Universiteiten. Voor nadere informatie kan een e-mail worden gestuurd naar a.j.lutz@hccnet.nl. Van de zijde van de Stichting Thomas More wordt het programma gecoördineerd door Drs S.J.M. Waanders. Website: http://www.radboudstichting.nl/

(Nano-)technologie en denken over mens zijn, natuurlijk zijn, als God zijn.
Nanotechnologie draagt vele beloftes in zich van bijvoorbeeld medische en farmaceutische aard, en roept daarnaast ethische vragen op over mogelijke toxicologische gevolgen bijvoorbeeld.
Maar er is ook een ánder type vragen dat door de opkomst van deze technologie gewekt wordt. Nanotechnologie kan namelijk diepingrijpende gevolgen hebben op het gebied van de materie, op het gebied van leven, op het gebied van de geest. Geen wonder dat dit fascinatie oproept en huiver, en daarmee vragen van filosofische of zelfs theologische aard.
In de lezing wil de spreker stilstaan bij deze reacties (die deels ook betrekking hebben op techniek tout court) en wel speciaal bij de daarin zo vaak optredende verwijzingen naar natuur en natuurlijkheid, naar de aard van ons mens-zijn in relatie tot natuur en cultuur, als ook bij de verwijzing naar God die vaak doorklinkt in de verontruste vraag of we door zo in de werkelijkheid in te grijpen niet 'voor God spelen'.

BIJZONDERHEDEN
De zaal is open vanaf 18.30 uur voor gratis koffie of thee en een gezellig praatje.

Gezien de interesse voor het onderwerp, worden ook andere mogelijke belangstellenden dan van de Afdeling Filosofie & Techniek uitgenodigd. De zaalruimte is echter beperkt tot 30 plaatsen.
In verband met deze beperkte zaalcapaciteit verzoek ik u opgaven van deelname tot uiterlijk dinsdag 15 juni door te geven.

Neem eens de moeite om een avond van de Afdeling Filosofie en Techniek bij te wonen, of neem een belangstellende mee!

Wij hopen op uw komst!

ROUTEBESCHRIJVING
Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats, het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel.
Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels.


Spreker(s)

Palmyre Oomen is afgestudeerd bioloog, theoloog en filosoof, en gepromoveerd op een filosofisch-theologische studie naar A.N. Whitehead.
Zij is bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte vanwege de Stichting Thomas More aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Daarnaast is zij senior onderzoeker van het Heyendaal Program on Theology and Science van de Faculteit Theologie, Radboud Universiteit Nijmegen.


Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com

2e lezing van Palmyre Oomen