Omschrijving

De laatste jaren maken steeds meer mensen zich zorgen over ethische kwesties in verband met de inzet van robots, vooral voor militaire doeleinden. Er gaan wereldwijd zelfs stemmen op om het gebruik van onbemande bewapende militaire vliegtuigen (drones) te verbieden. Roboethici buigen zich over de vraag hoe we over deze ethische kwesties moeten nadenken en hoe we tot een ethisch verantwoord gebruik van robots kunnen komen. De robot ethiek heeft daarentegen de doelstelling om de ethiek aan de robots zélf uit te besteden en ze zélf te kunnen laten redeneren op ethisch terrein. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we ethiek implementeren? Is de huidige ethiek niet te vaag, niet alleen voor robots maar ook voor mensen? Ik zal proberen om enig licht werpen op deze kwesties, te beginnen met het oude Griekenland, waar een gerechtshof bestond dat zich bezighield met zaken tegen levenloze voorwerpen, en eindigend met het aanstippen van enige ontwikkelingen uit de moderne logica die niet alleen licht werpen op sommige van de besproken onderwerpen (bijvoorbeeld de vraag naar wie er verantwoordelijk is voor ethisch wangedrag van autonome robots), maar ook zo duidelijk en ondubbelzinnig zijn dat ze mogelijkerwijs in computerprogramma’s geïmplementeerd kunnen worden.

Spreker(s)

Gert-Jan Lokhorst has studied medicine (Master's degree, 1980) and philosophy (Master's degree, cum laude, 1985, PhD degree, 1992). He has had positions (in several academic institutions) in the following areas:
* philosophy of medicine,
* neural networks,
* deontic expert systems,
* philosophical logic,
* philosophy of mind and philosophy of artificial intelligence,
* philosophy and ethics of science and technology.

His research interests include:
• Philosophical logic (especially deontic logic, epistemic logic, fuzzy logic, paraconsistent logic, logic of action, logic in AI)
• Philosophy of artificial intelligence, philosophy of cognitive science, philosophy of mind
• History and philosophy of the neurosciences
• Philosophy and ethics of medicine and technology
He wrote two books on the philosophy of neuroscience (in Dutch): Homo Duplex: Philosophical Interpretations of the Split-Brain Syndrome and Brain and Consciousness: The Mind-Brain Problem in Contemporary Neuroscience). He published papers in prestigious refereed journals. He is a member of the editorial board of Psyche and associate editor of Neuroethics.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com