Omschrijving

Het bestuur van de afdeling Filosofie en Techniek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lezing van Dr. M.R. Alfano op 13 juni aanstaande met als onderwerp 'Social Media. Wisdom or Madness'.

The presentation on social media will focus on whether it promises to deliver the wisdom of crowds or the madness of masses.

Over de spreker
Mark Alfano is associate professor in de filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Hij behaalde een doctoraat van de Filosofie Programma van de City University van New York Graduate Center (CUNY GC) in 2011, en is hij een postdoctorale fellow bij de Notre Dame Institute for Advanced Study en de Princeton University Center for Human Values, alsook als assistent-professor in de filosofie aan de Universiteit van Oregon.

Mark werkt op morele psychologie, breed opgevat als ethiek, epistemologie, filosofie van mening, en de filosofie van de psychologie omvatten. Hij onderhoudt ook een belang in Nietzsche, met de nadruk op de psychologische standpunten Nietzsche. Zijn papieren zijn verschenen in tal van tijdschriften, waaronder Philosophical Quarterly, The Monist, Erkenntnis, Synthese, en het British Journal voor de Geschiedenis van de Filosofie.

Voorafgaande aan de lezing wordt de Jaarvergadering van de afdeling Filosofie en Techniek gehouden. Deze vergadering begint om 17:30 uur. Voor de leden die de vergadering bijwonen wordt een broodjesmaaltijd geserveerd.

U kunt zich aanmelden via de website voor 10 juni aanstaande. Hier kunt u tevens aangeven of u deel wilt nemen aan de ALV. Uiteraard kunt u ook alleen de lezing bijwonen.

De agenda, de conceptnotulen van de jaarvergadering 2017, het financieel verslag en begroting 2018 en het verslag van de secretaris kunt u vinden via de link hiernaast.

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Johan Hengst

jhengst@outlook.com

Informatie over Mark Alfano

Programma

 -  uur Inloop
 -  uur Algemene Ledenvergadering afdeling F&T, broodjes aanwezig
 -  uur Presentatie 'Social Media. Wisdom or Madness'