Omschrijving

Wanneer we aan de wereldwijde financiële crisis denken, en daarbij een ethische bril opzetten, dan denken we meestal aan de graaicultuur onder bankiers, de overdaad aan bonussen in hun beloningsstructuur, en aan het excessief risico nemen dat daar, zo denken velen, het gevolg van is. In de lezing van vanavond wil ik laten zien dat een minstens zo belangrijk ethisch probleem in de financiële sector te maken heeft met de manier waarop bankiers en andere financials omgaan met kennis. Dat wil zeggen, de manier waarop ze informatie vergaren, verwerken, opslaan, communiceren, ofwel wat filosofen epistemische ethiek noemen. Epistemische ethiek houdt zich bezig met morele verplichtingen die we hebben wanneer het gaat om kennisverwerving. En daar ging het – en gaat het – in de financiële sector niet altijd even goed mee. Banken zijn niet nieuwsgierig genoeg om onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van de bedrijven waar ze geld aan uitlenen. Dat soort taken outsourcen ze naar kredietbeoordelaars. Sterker nog, daartoe zijn ze door de overheid verplicht. Maar ook bij de kredietbeoordelaars ontbreekt het aan epistemische ethiek. Hun onderzoek is onder de maat. Ook de gewone burger wordt niet gespaard. De manier waarop de meeste mensen informatie verzamelen over hypotheken is epistemisch weinig deugdzaam. Men doet er weken over een keuken uit te kiezen, maar over de financiering van de keuken wordt in een half uur besloten. In deze lezing laat ik aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zien hoe filosofen momenteel tegen epistemische deugden aankijken, en hoe epistemische deugden in concreet beleid omgezet kunnen worden. Hoewel de voorbeelden vooral uit de financiële sector komen, is de theorie van epistemische deugden algemeen genoeg om ook in andere sectoren nuttig ingezet te kunnen worden.

Spreker(s)

Boudewijn de Bruin studeerde wiskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook promoveerde op een proefschrift over de filosofische en logische grondslagen van de speltheorie, een wiskundige theorie die tracht het gedrag van economische actoren te verklaren. De Bruin is momenteel hoogleraar financiële ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, en bezette gastposities in Berkeley, Harvard, Cambridge en Parijs. Met Alex Oliver, van de Universiteit van Cambridge, leidt hij een groot project over vertrouwen bij banken dat door NWO gefinancierd wordt. Hij is auteur van talloze publicaties op het gebied van ethiek en politieke theorie. Bij Cambridge University Press komt dit jaar een boek uit over Ethics and the Global Financial Crisis: Why Incompetence is Worse than Greed.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com