Omschrijving

De analyse van het begrip functie heeft voor filosofen het doel om een eenduidige en precieze definitie te geven, en het verwijderen van ambiguïteit wordt daarbij gezien als iets dat de ingenieurswetenschappen verder zal helpen. In ontwerpmethodologie wordt dit ideaal nauwelijks onderschreven maar is ambiguïteit van functionele beschrijvingen een geaccepteerd fenomeen. In zijn presentatie argumenteert de spreker waarom ingenieurs het begrip functie een flexibele betekenis geven, en beschouw ik de consequenties voor filosofische analyse.

Voorafgaand aan de lezing wordt vanaf 18.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Filosofie & Techniek gehouden. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u hieraan deel wilt nemen.

Spreker(s)

Pieter Vermaas is universitair hoofddocent bij de Sectie Filosofie van de TU Delft. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn technische artefacten, technische functies en ontwerpmethodes. Klik op de link onderaan voor meer informatie op zijn persoonlijke webpagina.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com

Webpagina Pieter Vermaas

Agenda en Vergaderstukken ALV