Omschrijving

De lezing start met een zeer summiere schets van de geschiedenis van en verschillende benaderingswijzingen in de techniekfilosofie. Deze schets dient als achtergrond voor een meer gedetailleerde karakterisering van de Delftse benadering, waarin een analytisch-filosofische benadering en een focus op het ontwikkelen van techniek i.p.v. het (maatschappelijk) gebruik van techniek voorop staan. Vervolgens zal ik nader ingaan op de vraag wat voor soort objecten technische artefacten zijn, de vraag die centraal heeft gestaan in het Dual Nature project. Waarin verschillen ze van natuurlijke objecten, en waarin van sociale objecten? Ik zal ook stilstaan bij de kwestie waarom deze vraag van belang is, zowel intellectueel als praktisch. Ten slotte, als de tijd het toestaat, zal ik laten zien hoe de uitkomsten van het Dual Nature project een nieuw licht werpen op het aloude probleem van de morele status van technische artefacten: Kunnen technische artefacten zelf als moreel goed of slecht worden gekwalificeerd, of kan dat alleen zinvol met betrekking tot het gebruik van technische artefacten?

Spreker(s)

Peter Kroes (1950) studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen op een studie over filosofische problemen met betrekking tot het tijdsbegrip in de fysica (1982). Sinds 1995 is hij hoogleraar in de algemene filosofie, in het bijzonder de techniekfilosofie aan de Technische Universiteit Delft. Zijn voornaamste interessegebieden zijn de techniek- en wetenschapsfilosofie.

Recente boekpublicaties:
- Artefact kinds; ontology and the human-made world, eds. Maarten Franssen, Peter Kroes, Thomas A.C. Reydon, Pieter Vermaas, Synthese Library 365, Springer, 2013;
- Technical artefacts and moral agency, eds. Peter Kroes, Peter-Paul Verbeek, Springer, 2013;
- Technical artefacts: creations of mind and matter, Springer, 2012;
- A philosophy of technology; from technical artefacts to socio-technical systems, eds. Pieter Vermaas, Peter Kroes, Ibo van de Poel, Maarten Franssen, Wybo Houkes, Morgan and Claypool, 2011;
- Functions in biological and artificial worlds; comparative philosophical perspectives, eds. Ulrich Krohs, Peter Kroes, MIT Press, 2009.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com