Omschrijving

De lezing zal bestaan uit de uitwerking van enkele stellingen: 1. Hoe de werkelijkheid zich aan ons voordoet, wordt bepaald door onze ervaring ervan, d.w.z. door onze interpretaties; het verschil tussen ‘kennis’ en ‘pseudo-kennis’ is geen zaak van ‘geen’ of ‘wel’ een interpretatie, maar van ‘goede’ of ‘slechte’ interpretaties. 2. Cultureel ingebedde technologieën geven vorm aan onze interpretaties inclusief de criteria die we voor de ‘juistheid’ van die interpretaties gebruiken, en dus aan de manier waarop de wereld zich voordoet. 3. Onze wereld doet zich o.a. voor als ‘historisch’ – in de filosofie, in de wetenschap, in de religie, etc. wordt de tijdelijkheid van werkelijkheid als ‘historiciteit’ geïnterpreteerd (tijdelijkheid is niet hetzelfde als historiciteit!). 4 de technische voorwaarde voor deze gestalte van de werkelijkheid was de uitvinding en inbedding van het schrift, c.q. de technische fixatie van taal. 5. De dominantie van het huidige informatieparadigma (en de loskoppeling van de ‘informatie’ en ‘schrift’) betekent het einde van deze tijdsconstitutie, terwijl wel nauwelijks kunnen voorspellen wat daarvoor in de plaats komt.

Spreker(s)

René Munnik (1952) studeerde chemie, theologie en filosofie. Hij is bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. Zijn speciale interesse gaat uit naar de metafysische reflectie op de hedendaagse technologische cultuur. Hij publiceerde o.m.: “Donna Haraway: Cyborgs for Earthly Survival” in H. Achterhuis (ed.) American Philosophy of Technology: The Empirical Turn (Bloomington/Indianapolis 2001) blz.95-118; “ICT and the Character of Finitude” in Ulf Görman, Willem B. Drees, Hubert Meisinger (eds) Creative Creatures. Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology (T&T Clark International, London/New York 2005) blz. 15-33; Tijdmachines – Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur (Klement, Zoetermeer 2013), 399p.

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg 19

Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com