Omschrijving

Het bestuur van de afdeling Filosofie en Techniek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lezing van prof.dr.ing R.P.H. Munnik op 16 mei aanstaande met als onderwerp:

Tijd… als probleem van de filosofie

Vanaf de vroegste presocratische disputen – bijvoorbeeld die tussen Heraclitus (‘alles wordt, niets is’) en Parmenides (‘alles is, niets wordt’) – heeft de filosofie zich beziggehouden met de vraag naar de betekenis van begrippen als tijdelijkheid, verandering, ‘wording’.

In deze voordracht zal René Munnik een aantal opvattingen en inzichten uit de filosofische traditie presenteren. Daarbij zal hij vooral ingaan op twee dominante en incongruente tijdsconcepties uit de moderniteit:

1) de tijd zoals deze figureert vanuit wiskundig perspectief in de natuurwetenschappen, en
2) de tijd zoals deze figureert als ‘geschiedenis’ in de historische wetenschappen.

Uiteindelijk gaat hij in op een hedendaagse poging om beide tijdsconcepties te verzoenen: event metaphysics.

De lezing start om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur inloop met koffie.

We hopen u te zien op 16 mei!

Spreker(s)

René Munnik (geb. 1952) studeerde, na eerst de HTS te hebben afgerond, in 1981 cum laude af aan de Theologische Faculteit Tilburg. In 1987 promoveerde hij in de theologie op een proefschrift over de ontwikkeling van een totaliteitsgedachte bij Whitehead. Momenteel is Munnik universitair docent wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology en vanwege Stichting Thomas More als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek spitst zich toe op de antropologische en cultuurfilosofische vraag naar de betekenis van christelijke religiositeit binnen de huidige hoogtechnologische cultuur.

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Johan Hengst

jhengst@outlook.com