Omschrijving

LET OP: LOCATIE ANDERS DAN GEBRUIKELIJK.

Ingenieurs zijn aanvankelijk moreel verantwoordelijk voor de technische artefacten die ze produceren, maar op gegeven moment wordt een deel van die verantwoordelijkheid overgenomen door de gebruiker. In deze presentatie zal de spreker suggereren hoe en wanneer deze overdracht van verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit doet hij door een verband te leggen tussen de gebruiksplananalyse van Houkes en Vermaas, die beschrijft welke kennis een gebruiker nodig heeft om een artefact functioneel te kunnen gebruiken, en de theorie van morele verantwoordelijkheid en controle van Fischer en Ravizza. Dit verband zal een aantal condities opleveren die vervuld moeten worden voordat een ingenieur succesvol verantwoordelijkheid voor een artefact kan overdragen. Hij zal tonen hoe deze condities werken aan de hand van een praktijkvoorbeeld: de doseersluis van Abcoude.

Het (jaar)thema “De verwevenheid van ethiek en technologie” wordt gepresenteerd door promovendi van het 3TU.Centre for Ethics and Technology”. De lezingen zijn gericht op ingenieurs die geïnteresseerd zijn in beschouwingen over onder meer de politieke en morele lading van techniek en die de sprekers feedback willen geven vanuit hun eigen ervaringen. Voor nadere informatie kan een e-mail bericht worden gestuurd naar w.loeve@ziggo.nl . Van de zijde van het 3TU.centre wordt het programma gecoördineerd door Dr Claudia Basta. Website: http://www.ethicsandtechnology.eu/basta

Spreker(s)

Auke Pols (1979) is promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep Filosofie & Ethiek. Het onderwerp van zijn presentatie is deel van zijn proefschrift, Acting with Artefacts, waarop hij in 2011 zal promoveren. Meer informatie over zijn promotieproject is te vinden op http://web.tue.nl/staff/nl/a.j.k.pols. De presentatie is gebaseerd op de volgende, Engelstalige publicatie: Pols, A.J.K. (2010). Transferring responsibility through use plans. In I. van de Poel, D.E. Goldberg (Eds.), Philosophy and Engineering : an emerging agenda. (pp. 189-203). Dordrecht: Springer.

Locatie

De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com