Het blad Filosofie is een Tweemaandelijks Nederlands-Vlaams Tijdschrift, dat wordt uitgegeven door Garant Publishers in opdracht van de Stichting Informatie Filosofie. Al meer dan twintig jaar richt het blad zich op een breed filosofisch geïnteresseerd publiek met algemeen toegankelijke wijsgerige bijdragen. Oprichter en hoofdredacteur is Drs. Harry Willemsen.

In het blad Filosofie verzorgde  ir. Drs. H.W.H. Haaksma, tot zijn overlijden, een rubriek Filosofie en Techniek namens de Afdeling F&T. Met ingang van het maart-nummer van 2010 is deze rubriek in ere hersteld. De redactie heeft echter de naam, en daarmee de doelstelling, van de rubriek verruimd tot 'Filosofie van Techniek en ICT'.

De verantwoordelijkheid voor deze nieuwe rubriek ligt bij Dr. R.J.C.M.Starmans. Hij is verbonden aan de Faculteit Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met Wijsbegeerte en Grondslagen van de Exacte Wetenschappen en Techniek, meer in het bijzonder met de Filosofie van Informatica en Statistiek. Voor inlichtingen, aankondigingen van activiteiten, boekbesprekingen of andere zaken die deze rubriek betreffen, kunt u met hem contact opnemen. E-mail-adres: starmans@cs.uu.nl

Het bestuur van de Afdeling F&T is zeer ingenomen met het herstel van de rubriek en de samenwerking, gegeven het gemeenschappelijk belang bij het vestigen van aandacht op 'Techniekfilosofie'.