Lezing
9 april 2014
19:00 uur - 00:00 uur

A Matter of Trust? Risk Communication and Lay Understanding of Science

Communication of natural and technical hazard, lezing door Dr. Agnieszka Hunka (UT)

F&T Utrecht
Lezing
9 oktober 2013
19:00 uur - 00:00 uur

Lezing ICT: oplossing vergrijzende samenleving

ICT als oplossing voor een vergrijzende samenleving? Wat technologie wel en niet kan, lezing door mw. Prof.dr. A.J. Pols (AMC-UvA, bijzonder hoogleraar van de Stichting Socrates)

F&T Utrecht
Lezing
13 februari 2013
19:00 uur - 00:00 uur

Lezing Robotethiek en Robo-ethiek

Robot ethiek en Roboethiek, lezing door Gert-Jan Lokhorst (3TU.Centre for Ethics and Technology)

F&T Utrecht
Lezing
13 juni 2012
19:00 uur - 00:00 uur

Lezing Technology assessment: omgang met publieke zorgen

Nadenken over de maatschappelijke verblijfsvergunning van technologie, lezing III v/h Rathenau Instituut door dr.ir. Geert Munnichs, titel Leeft de moderne mens in een technotoop?

F&T Utrecht
Lezing
11 april 2012
19:00 uur - 00:00 uur

Technologie als nieuwe wetenschap

Nadenken over de maatschappelijke verblijfsvergunning van technologie, lezing II van het Rathenau Instituut door dr. Barend van der Meulen, titel: Technologie als nieuwe wetenschap

F&T Utrecht
Lezing
14 maart 2012
19:00 uur - 00:00 uur

Ethiek van militaire robotica

Ethiek van militaire robotica, lezing door Mark Coekelbergh (3TU.Centre for Ethics and Technology)

F&T Utrecht
Lezing
14 september 2011
19:00 uur - 00:00 uur

Het innerlijk als opgave: Technologie en de verkeerde scheiding tussen binnen en buitenwereld

Het innerlijk als opgave: Technologie en de verkeerde scheiding tussen binnen- en buitenwereld. Lezing door prof.dr. Ciano Aydin.

F&T Utrecht
Lezing
11 mei 2011
17:00 uur - 00:00 uur

Reflectie over medisch handelen vanuit ethisch perspectief

Ethiek in de geneeskunde. Reflectie over medisch handelen vanuit ethisch perspectief. Lezing door dr. Jan Jans.

F&T Utrecht
Lezing
13 april 2011
19:00 uur - 00:00 uur

Designing robots for care

Care Centered Value Sensitive Design: desiging robots for care, lezing door Aimee van Wynsberghe

F&T Utrecht