Omschrijving

A-Lanes A15 (Strukton, Ballast Nedam, John Laing en Strabag) staat voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van duurzame infrastructuur oplossingen die op het A15 tracé Maasvlakte – Vaanplein garant zullen staan voor maximale verkeersdoorstroming en veiligheid, zowel tijdens als na de bouw. De A15 is een belangrijke verbinding tussen het uitbreidende Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. Het contract heeft een looptijd van 25 jaar en een totale nominale projectwaarde van circa € 1,5 miljard. Daarmee is het A15 MaVa project de grootste opdracht die ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed.
Het project omvat de capaciteitsuitbreiding en het beheer van circa 37 km van de Rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Knooppunt Vaanplein. De capaciteitsuitbreiding omvat:

- Het aanleggen van extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen, zodat de doorstroming en de veiligheid op de A15 sterk verbeteren;
- De aanleg van een nieuwe beweegbare brug ter vervanging van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas, waarmee de scheepvaart van een knelpunt wordt verlost. De nieuwe Botlekbrug krijgt twee doorvaartopeningen van elk circa 90 m en ligt circa 14 m boven het water. Dit is twee keer zo hoog als de huidige brug voor het kruisende weg- en spoorwegverkeer, waardoor de nieuwe brug minder vaak open hoeft. De nieuwe Botlekbrug, die tot 45 m hoogte kan openen, zal een van de grootste beweegbare bruggen in de wereld worden.
- Het beheer en onderhoud van de A15, inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten, en twee wegtunnels (Botlek en Thomassen.

- 15.00 Ontvangst op locatie
- 15.30 Vertrek met bus naar A15 MAVA locatie met bus en bezoek werk
- 17.30 Terug naar locatie
- 18.00 Diner
- 19.00 Aanvang lezingen
o Beschrijving van het project A15 MAVA door Christine Davidse
o Ontwerp algemeen door Erik Jille
o Geotechnisch ontwerp en uitvoering funderingen door Abjan Jacobse
- 20.45 Netwerkborrel en mogelijkheid tot gezamenlijk bekijken van de EK wedstrijd Duitsland - Nederland

Locatie

Seattleweg 7 te Rotterdam, Gebouw 3.

Organisator

Geotechniek

Regio Zuid-Holland Zuid

Naam en contactgegevens voor informatie

Dick Aantjes, Dick.Aantjes@croon.nl Roel Brouwer, r.brouwer@terracon.nl