Omschrijving

Tussen 17.00 en 18.00 uur is er de mogelijkheid om het conus kalibratie laboratorium van Fugro te bezoeken. Hier worden alle typen conussen die wereldwijd door Fugro worden gebruikt, geijkt. Maximaal 20 personen kunnen in het lab worden rondgeleid.
DE LABTOUR IS INMIDDELS VOLGEBOEKT.

Voor de lezingenavond zelf geldt een limiet van 70 personen.

LET OP: LEGITIMATIE IS VERPLICHT!

Over de lezingen:

* Icone Vane
De Icone Vane maakt deel uit van het modulaire Icone meetsysteem van A.P. van den Berg dat is gebaseerd op volledig digitale dataoverdracht. Met de Icone Vane wordt een nauwkeurige in-situ vinproef gewaarborgd door verschillende kenmerken. Deze eigenschappen en de werking van de Icone Vane zullen in deze lezing worden toegelicht.

* Interpretatie vinproeven
Deze lezing laat zien hoe op een effectieve en verantwoorde manier in rekenmodellen om kan worden gegaan met de meetresultaten die zijn verkregen met in-situ vinproeven.

* Innovatieve geotechnische laboratoriumtechnieken voor in de praktijk
De (on)mogelijkheden van CRS en andere proeven zullen aan de hand van voorbeelden worden besproken vanuit het laboratorium perspectief en vanuit het perspectief van de adviseur. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de laatste stand van zaken t.a.v. de nieuwe SBRCURnet Richtlijn Geotechnisch laboratoriumonderzoek.

* CUR onderzoek monstername op veen
Cor Zwanenburg zal ons bijpraten over de resultaten van het CUR onderzoek waarin verschillende boortechnieken op zeer slap veen zijn getest en onderling vergeleken.

Spreker(s)

Johan de Lange, A.P. van den Berg
Kees-Jan van der Made, Wiertsema & Partners
Elisabet Alink & Salvador Paz Noriega, Fugro
Cor Zwaneburg, Deltares

Locatie

Fugro

Prismastraat 4, 2631 RT Nootdorp

Organisator

Geotechniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Rodriaan Spruit

r.spruit@rotterdam.nl

Programma

 -  uur Inloop voor deelnemers labbezoek
 -  uur Bezoek conus kalibratie laboratorium (LET OP: maximaal 20 personen, DIT BEZOEK IS INMIDDELS VOLGEBOE
 -  uur Broodjes
 -  uur Welkom / opening
 -  uur Eerste blok lezingen: Icone Vane, A.P. van den Berg, Johan de Lange / Ervaring met Icone Vane en Int
 -  uur Pauze
 -  uur Tweede blok lezingen: Update geotechnische laboratoriumtechnieken voor in de praktijk, Fugro, Elisab
 -  uur Borrel