Meettechnieken

Meettechnieken

Er zijn veel verschillende meettechnieken beschikbaar voor grondonderzoek. In de slappe Nederlandse grond zijn wegdruktechnieken zoals CPT sondering goed bruikbaar. Boringen gaan altijd gepaard met monsterverstoring en dat leidt tot onnauwkeurigheden en onzekerheden in de meetresultaten. Wegdrukbare (sondeer)technieken kunnen hier uitkomst bieden.

Geotechnical Exchange Format (GEF)

GEF is een algemene taalstructuur voor de opslag en overdracht van geotechnische gegevens. GEF geeft procedureel aan hoe een nieuwe structuur dient te worden samengesteld. Hiermee is een basis gelegd voor een algemene uitwisseling van geotechnische meetgegevens. Meer informatie over GEF en GEF-gerelateerde software is te vinden op de Public Wiki van Deltares.

Op de Public Wiki staat ook software voor het werken met GEF-bestanden. En er zijn conversieprogramma's beschikbaar waaronder:

Er is een speciale GEF voor boorgegevens, voor sondeergegevens en voor dissipatietesten. Ze zijn allen ontwikkeld, uitgegeven en beheerd door CUR.

Geofysische methoden voor geotechnische adviseurs (2015)

Deze handleiding helpt te bepalen welke geofysische technieken geschikt zijn als methode van grondonderzoek om specifieke geotechnische vragen te beantwoorden. De opzet van de handleiding sluit aan bij de Geo-Impuls / CUR-richtlijn C247 'Risicogestuurd grondonderzoek’.

Kiezen voor moderne meettechnieken

Een goede onderbouwing voor het kiezen van moderne meettechnieken is te vinden in een artikel van drs ing R. Stuut. Ook Theo Edelman pleit voor de inzet van innovatieve meettechnieken bij milieubodemonderzoek. SKIB bracht in 2003 een uitgebreid rapport uit over innovatieve bodemonderzoekstechnieken.

Onderzoek TU Delft

De digitale database van de TU Delft bevat bijna zesduizend onderzoeksartikelen van de faculteit Civil Engineering and Geosciences. De database wordt up-to-date gehouden en bevat artikelen die gepubliceerd zijn sinds 1906. Interessant voor het onderwerp meettechnieken zijn:

Heterogeniteitsaspecten ondergrond

Aan grondonderzoek zelf is moeilijk te zien of het verkregen beeld van de ondergrond compleet is. Zijn er bijvoorbeeld geen lokale variaties over het hoofd gezien, die van grote invloed kunnen zijn op een ontwerp? Delft Cluster heeft een methodiek ontwikkeld om op een rationele manier met deze onzekerheden om te gaan. In het kader van GeoImpuls is de Stochastische Ondergrond Schematisatie (SOS) ontwikkeld.

Semi-automatisch interpreteren

Delft Cluster heeft drie instrumenten ontwikkeld om semi-automatisch sondeerresultaten te interpreteren. Dat maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens snel te analyseren en ondergrondmodellen te verbeteren.

A guide to cone penetration testing

Een informatieve website van Lankelma met uitgebreide informatie over CPT-sonderen. Op de website van Lankelma is tevens een informatieve lijst te vinden van allerlei wegdrukbare sondes voor in situ meting van geotechnische en chemische parameters. Daarnaast is er een introductiefilm over cone penetration testing te zien.

Bemonsteringstechnieken waterbodems

-Het bemonsteren van bagger in een kanaal of slootbodem vergt speciale technieken omdat het materiaal eigenlijk 'dik water' is. Op waterbodem.nl staat een overzicht van geschikte technieken hiervoor: de Beekersampler, Piston-corer, Valbom, Van Veen happer, Vibro Corer, Zuigerboor alsmede het uitvoeren van een kwantiteitsbepaling (kuberen) komen aan de orde.

Cone Penetration testing

Bij het CPT-sonderen drukt men een staaf met kegelvormige punt -de sondeerconus- met een constante snelheid van twee centimeter per seconde in de grond. Door de mechanische weerstand van de grond op de conus te meten, kan men het draagvermogen van de grond bepalen. Verder is het ook mogelijk om met een CPT-sondering de kleef te meten, ofwel de wrijving en adhesie van de grond langs de omtrek van de sondeerconus. Om ook de grondwaterdruk te kunnen meten kan een elektrische conus, ofwel piëzocone worden gebruikt. De grondwaterdruktest heet CPTU of dissipatietest.

 

Deelonderwerpen

Generieke kennis

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Funderingstechnieken Grondverbetering Ondergronds bouwen Wegconstructies op slappe grond

Literatuur

Geofysische methoden voor geotechnische adviseurs (2015) GEF - Public Wiki Deltares GEF-BORE rapportage GEF-CPT rapportage GEF-DISS rapportage Risicogestuurd grondonderzoek (2013) Betoog moderne meettechnieken I Betoog moderne meettechnieken II Innovatieve onderzoekstechnieken (2003) Methodiek heterogeniteitsaspecten Semi-automatisch interpreteren

Onderzoek

Seismic cone penetrometer (2012) Spatial variability of sand state (2010)

Overig

GEF software GEF conversie naar Excel GEF conversie naar NENGEO Webportaal CPT-sonderen Bemonsteren van bagger