Paalmatrassen

Paalmatrassen

Paalmatrassen zijn een mogelijkheid om zettingen te voorkomen door de weg te funderen op palen. Van de klassieke betonnen bakken op houten palen, tot de hedendaagse paalmatrassystemen.

De N210

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw was de N210 door de Krimpenerwaard aangelegd op een klassieke matrasfundering van betonnen bakken op houten palen; toen nog ontworpen door de nestor van de Nederlandse grondmechanica: Keverling Buisman. Na 70 jaar was de weg in 2006 door steeds toenemende belasting aan vernieuwing toe. De N210 rust nu op een hedendaags paalmatrassyteem.

Analytisch model voor paalmatras (2013)

Deze wetenschappelijke publicatie beschrijft een nieuw model voor het berekenen van de boogwerking bij paalmatrassen. Het model verklaart onder meer praktijkobservaties van de verdeling van de belasting over geokunststof wapening. Ook maakt het model inzichtelijk hoe bij het inklinken van de ondergrond de boogwerking toeneemt.

Geokunst – Paalmatrasproeven (2011-2012)

In Geokunst (onderdeel van Vakblad Geotechniek) is in 2011-2012 een serie artikelen gepubliceerd over paalmatrasproeven die zijn uitgevoerd door Deltares in samenwerking met een viertal geokunststofleveranciers. De meetresultaten uit de laboratoriumopstelling werden vergeleken met de ontwerprichtlijn van CUR226. De conclusies van de proeven kunnen leiden tot goedkopere paalmatrassen.

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen (2010)

Na een overzicht van de eisen en uitgangspunten voor de constructie als geheel, komen in deze CUR-226 richtlijn achtereenvolgens het ontwerp van de paalfundering, het ontwerp van de matras met de geokunststof wapening, de uitvoering en het beheer en onderhoud aan de orde.
De richtlijn bevat zoveel mogelijk praktische aanwijzingen voor het ontwerp, gebaseerd op literatuurstudies van buitenlandse richtlijnen en proefschriften alsmede op uitgebreide 2D en 3D eindige elementenberekeningen. De resultaten van deze berekeningen zijn vergeleken met de meetresultaten van gerealiseerde projecten. Mede op grond hiervan is voor de gewapende matras in hoofdlijnen de Duitse richtlijn EBGEO overgenomen.
De publicatie bestaat uit twee delen, namelijk de daadwerkelijke richtlijn in het hoofdrapport en een omvangrijk bijlagenrapport op cd met voorbeeldberekeningen, beschouwingen en achtergronden van berekeningen en berekeningsmethoden. De ontwerprichtlijn komt onder andere voort uit het 'werkpakket Paalmatrassystemen' van Delft Cluster. Daarnaast verscheen er tijdens de ontwikkeling van de richtlijn hierover een artikel in Geotechniek.

Delft Cluster: Integrale modellen voor vlakke wegen (2009)

Er is binnen dit onderzoeksproject getracht om een overzicht van eisen te stellen aan paalmatrassystemen. Daarnaast is inzicht verkregen in het traject van het wegontwerp dat in de praktijk wordt doorlopen, in relatie tot de functionele eisen voor langs- en dwarsvlakheid, de diverse hulpmiddelen en kennisleemten. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

Deelonderwerpen

Generieke kennis Onderbouw

Gerelateerde pagina's

Grondverbetering Grondvervorming Meten en monitoring Trillingen Zettingsvloeiiingen

Literatuur

Analytisch model voor paalmatras (2013) Eindige elementenberekeningen (2012) Vervormingen van geokunststoffen (2011) Biaxale of uniaxale wapening (2011) Paalmatrasproeven (2011) Ontwerprichtlijn paalmatrassen (2010) Delft Cluster: integrale modellen voor vlakke wegen (2009) Geokunst - Paalmatrassen (2008) Krimpenerwaardse matras (2007)