Geo-Impuls

Geotechnisch falen ontstaat vaak door een gebrek aan goed risicomanagement en soms door ontbrekende kennis. Vanuit dat uitgangspunt is het onderzoeksprogramma Geo-Impuls in 2009 van start gegaan. De doelstelling van het in 2014 afgeronde programma was om het geotechnisch falen met vijftig procent te reduceren.


Structureel invoeren van risicomanagement is daarvoor essentieel en dat vraagt een wezenlijke verandering in werk- en denkwijze in de sector. Met risicomanagement als uitgangspunt kent Geo-Impuls drie thema’s: 'Geo-Engineering in contracten', 'Geo-Engineering & techniek' en 'Mens & omgeving: geocommunicatie'.

Klik op het bijbehorende logo voor alle onderliggende informatie van een thema, of kom eerst meer te weten over Geo-impuls. De filosofie van Geo-Impuls is onder andere opgenomen in een Geo-Impuls publicatie over georisicomanagement. Tevens heeft Geo-Impuls een eigen website, speciaal voor de niet-vaktechnische stakeholders.

Productenlijst

Een totaaloverzicht van alle producten van Geo-Impuls, waarvan de meeste te downloaden zijn.

Jaarverslag 2013

In 2013 is Geo-Impuls gestaag verder gegaan met onderzoek en het implementeren van georisicomanagement in projecten. In het jaarverslag staat een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten per werkgroep en thema.

Praktijkprojecten

Bij Geo-Impuls werd kennis ontwikkeld in de praktijk, bij al lopende bouwprojecten. Zo sloot het programma aan op werkelijke behoeften en waren de resultaten direct zichtbaar. Alle betrokken praktijkprojecten zijn te vinden op een overzichtskaart op Geonet.