Thema Contracten

Hoe kunnen we die verantwoordelijkheid verdelen, vastleggen en ervoor zorgen dat de risico's voldoende klein zijn? Welke rol speelt risicogestuurd grondonderzoek bij het vaststellen van de informatiebehoefte? Risicomanagement staat centraal bij alle projecten van Geo-impuls.

 

De Geo-Impulsactivteiten onder het thema 'Contracten' moeten ervoor zorgen dat men niet voor ieder geschil bij de rechtbank staat en dat georisicomanagement al vroegtijdig onderdeel is van het bouwproces. In de Geotechniek Special uit 2011 staat een uitgebreid, overkoepelend artikel over het thema 'Contracten' en de bijbehorende Geo-Impulsprojecten.

Risicolijsten

Bij bouwprojecten worden regelmatig geotechnische risico-inventarisaties gedaan. De werkgroep 'Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers' heeft op basis hiervan zes risicolijsten verzameld. Deze kunnen ter inspiratie gebruikt worden bij nieuwe inventarisaties. Download de risicolijsten als PDF of als Excel-sheet.

Praktijkgids risicogestuurd werken

Martin van Staveren – expert in georisicomanagement – beschrijft in deze Geo-Impuls uitgave in heldere woorden wat risicomanagement is, welke instrumenten ervoor beschikbaar zijn en hoe het toegepast kan worden in de praktijk. Puntsgewijze informatie over de inhoud van de uitgave is te vinden in een presentatie over georisicomanagement. Meer literatuur met betrekking tot georisicomanagement is te vinden in het Geonet-dossier 'Risicomanagement'.

Bijdrage GeoImpuls aan internationale conferentie ISGSR (2013)

Geo-Impuls leverde een Nederlandse bijdrage het 4th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk over de toepassing van georisicomanagement. Het actieplan zet de voorstellen uiteen die Geo-Impuls tijdens het symposium het symposium deelde en beschrijft het plan van aanpak. Het Nederlandse voorzitterschap nam het initiatief om tot een 'state-of-the-art report on Geo-RM' te komen. In het bijbehorende bulletin staat meer informatie over het symposium. De werkgroep heeft tevens een flyer gemaakt om de actiepunten te benadrukken.

GeoRMScan 2.0

Op 5 juni 2013 heeft Martin van Staveren een presentatie gegeven over de opzet voor GeoRMScan 2.0. Deze presentatie bevat een korte samenvatting van GeoRisicoScan 1.0 en een uitgebreide beschrijving van GeoRisicoScan 2.0 met het daarbij behorende werkproces.

Onderliggende projecten

Binnen het thema 'Geo-engineering in contracten' werkt Geo-Impuls aan vier projecten:

Geotechnische risicoverdeling in projecten

Toepassing van de RVG systematiek om risico's te inventariseren en alloceren.

Grondonderzoek in de tenderfase

Breedgedragen aanbeveling voor grondonderzoek bij specifieke oplossingsrichtingen in de bouw.

Proceseisen geotechniek in contracten

Afgewogen eisen, het zichtbaar maken van risico's en contractbeheersing in de bouw.

Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Toepassing van systematiek om vroegtijdig inzicht krijgen in geotechnische risico's bij projecten. 

Onderliggende projecten

Proceseisen in de geotechniek Grondonderzoek in de tenderfase Geotechnische risicoverdeling Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Resultaten & producten

Artikel Geo-Engineering in contracten Risicolijsten (PDF) Risicolijsten (Excel) Actieplan GeoImpuls ISGSR Flyer ISGSR Presentatie GeoRM Scan 2.0

Overig

Dossier Risicomanagement Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Techniek Thema Mens & Omgeving