Grondonderzoek in de tenderfase

Een prominent risico bij de uitvoering van geotechnische werken is het ontbreken van de juiste hoeveelheid en kwaliteit van grondonderzoek op het juiste moment in de projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het project.

 

Door onvoldoende beschikbaar grondonderzoek bestaat het risico dat in vroege fasen van projecten zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers verkeerde ontwerpbeslissingen worden genomen of onjuiste inschattingen van risico’s worden gemaakt, waardoor later sprake is van een sterk verhoogd risicoprofiel.

CUR-247: Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek (2013)

De Geo-Impulswerkgroep beschrijft in deze publicatie per type project en projectfase de benodigde omvang en kwaliteit van het risicogestuurd grondonderzoek dat nodig is. Het rapport is gratis te downloaden, of als gedrukte versie te koop. Er verscheen ook een artikel naar aanleiding van het rapport in Vakblad Geotechniek.

Contactpersoon

Martijn van Vliet, RWS-WVL


 

Resultaten & producten

CUR-247: Risicogestuurd grondonderzoek (2013)

Andere projecten binnen Contracten

Proceseisen in de geotechniek Geotechnische risicoverdeling Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Techniek Thema Mens & Omgeving