Geo-communicatie in projecten

Risico’s en kansen op het gebied van geotechniek in projecten zijn altijd aanwezig. De vraag is alleen of en hoe dit duidelijk, proactief en regelmatig binnen het project en naar de omgeving wordt gecommuniceerd.

‘Managen van verwachtingen’ dus, met als doel bouwprojecten efficiënter te realiseren. Bijkomend resultaat is dat de verbeterde inzet van geotechnici hun beroepstrots kan vergroten. Dit leidt tot een grotere aantrekkelijkheid van het vakgebied voor jonge/nieuwe instroom.

Hoe gaan we dit doel bereiken?

De activiteiten van de werkgroep Geocommunicatie richten zich ten eerste op de communicatieve vaardigheden van de geotechnici in projecten, zodat zij begrijpelijke taal spreken en de positie en belangen van anderen kennen en begrijpen. Daarnaast kijkt de werkgroep naar de adviseursrol van geotechnici. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de positie van de geotechnicus als adviseur tijdens en voor het bouwproces en het stimuleren van het publieke bewustzijn rondom risico’s en kansen van bouwen in en op slappe bodem. Ook kan de geotechnicus als adviseur bijdragen aan het politieke en maatschappelijke debat rondom de afweging van geotechnische risico’s.

De werkgroep ontwikkelt verschillende producten. Zo is er een leidraad geo-communicatie opgesteld en is er een omgevingsscan ontwikkeld. De vernieuwing van Geonet valt ook onder het takenpakket.

Praktijkprojecten

De werkgroep heeft zijn expertise inmiddels bij drie praktijkprojecten ingebracht: de herstructurering van de Noordwal/Veenkade (inclusief een volautomatische autoberging) in Den Haag, de Spoorzone Delft en het project De Groene Loper waarbij de A2 in een tunnel onder Maastricht door wordt geleid.

In de media

Één van de doelstellingen van de werkgroep Geo-communicatie in projecten is het meer communiceren over geotechniek naar het brede publiek, om daarmee een basis te leggen voor meer begrip. De werkgroep heeft daartoe bijgedragen aan:

Publiekscommunicatie via Kennislink, de grootste Nederlandse website over wetenschap en techniek met meer dan honderdduizend bezoekers per week. Sinds de start zijn er zo'n veertig artikelen verschenen over geotechniek. Ook u kunt input aanleveren voor Kennislink bij de georedactie (zie flyer).
Ontwikkeling van de UAR Ondergronds, een mobiele app waarmee je kunt zien wat zich in de bodem bevindt.
Nieuws- en achtergrondverhalen op de website van het Centrum voor Ondergronds Bouwen.
Een interactief boek over de ondergrond.

Contactpersonen
Fred Jonker, SBR-CUR
Karin de Haas, COB