Pilotproject: Julianakanaal Limburg

Geo-Impuls heeft voor Rijkswaterstaat een geofysisch grondonderzoek uitgevoerd langs en op het Julianakanaal. Het kanaal moet over een lengte van 35 kilometer aangepast worden, zodat de capaciteit voor scheepvaart toeneemt. Het onderzoek wijst uit dat het gebruik van geofysische meettechnieken bijdraagt aan een beter en vollediger ondergrondmodel. 

Het kanaal bevindt zich in een door de maas gevormd landschap. De ondergrond bestaat uit klei, leem, zand en grind. Het kanaal is gedeeltelijk op het oorspronkelijke maaiveld aangebracht en gedeeltelijk ingegraven in de maasterrassen. De bekleding van het kanaal bestaat vooral uit klei en leem van verschillende sortering, dikte en doorlatendheid. Op sommige plekken bevat de bodem van het kanaal grind en stenen. In deze geologische setting is lekkage van het kanaal naar de omgeving tijdens de werkzaamheden een significant risico.

Meerdere meettechnieken

Om de werkzaamheden aan te kunnen passen aan de specifieke situatie ter plekke, is besloten om een aantal geofysische technieken in te zetten om de ondergrond onder het kanaal en een gedeelte van de dijk in kaart te brengen. Dit door middel van onder andere een sub bottom profiler, een side scan sonar en een grondradar. Door de verschillende geofysische technieken in te zetten is er meer inzicht verkregen over het Julianakanaal, de dijk en ondergrond.

Het project is inmiddels afgerond en heeft onder andere een eindrapportage opgeleverd.