Kwaliteit in ontwerp en uitvoering

In de uitvoering worden aspecten anders uitgevoerd dan vooraf door de adviseur bedacht, omdat deze niet uitvoerbaar zijn of onbegrepen blijven voor de uitvoering. In de praktijk bestaat het contact tussen adviseur en uitvoering veelal alleen uit geschreven tekst, die niet in alle gevallen eenduidig blijkt.

In de voorbereiding van de uitvoering worden het ontwerp en bestek door de uitvoerende partijen vertaald in concrete werkplannen voor de uitvoering. Dit Geo-Impuls project moet ertoe leiden dat deze problematiek sterk wordt verminderd of weggenomen.
 

Hoe gaan we dit doel bereiken?

Invoering overleg tussen ontwerp en uitvoering op de bouwplaats, waarbij voorafgaand aan kritische stappen in het bouwproces voor die fase kort de te nemen stappen worden doorgenomen. Tevens een beoordeling van werkplannen door een geotechnicus. Er wordt aan gedacht deze bijeenkomsten het karakter te geven van de “Toolboxmeeting” uit de Arbo wetgeving.

Wie doen er allemaal mee?

  • Tauw, Arcadis, Boskalis/Hydronamic, CUR Bouw & Infra
    Contactpersoon
    Hans van Leeuwen, DHV

Resultaten & Producten

Boekje - Ontwerp en uitvoer: een kloof om te overbruggen
Bij elk bouwproject is een keten van partijen betrokken. De twee uiterste schakels zijn de geotechnisch adviseur en de uitvoerende partij. Het is van groot belang dat deze twee goed met elkaar samenwerken. Gelukkig gaat dit vaak goed, maar helaas valt het soms ook tegen.

Dit boekje is het begin van de gedragsverandering. Het moet het probleem op de kaart zetten en bespreekbaar maken. Praktijkvoorbeelden vormen de kern. Ze zijn ingedeeld in twee thema's: de rol van de uitvoerende partij en de rol van de geotechnisch adviseur. De voorbeelden schetsen steeds een situatie waarin de samenwerking niet ideaal verloopt, met daarbij de visie van beide partijen. Het belangrijkst is de conclusie: hoe kan het beter? De werkgroep biedt hierbij praktische handvatten voor zowel de geotechnisch adviseur als de uitvoerende.
In het vervolgtraject verzorgt de werk-groep workshops bij bedrijven, waarbij de adviezen uit dit boekje vertaald worden naar de praktijk.

De tekeningen van Hein de Kort die het boekje illustreren, zijn ook los als posters te bestellen. Neem daarvoor contact op met Marije Nieuwenhuizen.

Het framen van een boodschap

Een grote frustratie van veel geotechnici is dat er zo slecht naar hen wordt geluisterd en dat hun advies zo vaak ondergesneeuwd raakt. Dat heeft veel te maken met ' framing': de manier waarop je je boodschap afstemt op de doelgroep en de boodschap neerzet.  In een stukje cursusmateriaal van Geo-Impuls licht communicatie-adviseur Karin de Haas wat basisregels voor framing toe (deel 1, deel 2): hoe schrijf je je advies op en hoe vertel je het?

De kloof in beeld

Onderstaande film, gemaakt in opdracht van Geo-Impuls, geeft direct goed weer waar een aantal belangrijke knelpunten liggen tussen ontwerper en uitvoerder. Twee acteurs geven een realistische blik op de praktijk.