Thema Techniek

Tien tot twintig procent van het geotechnisch falen ontstaat door gebrek aan kennis. Geo-Impuls ontwikkelde nieuwe technieken om risico's te beperken en te beheersen.

 

Daarbij was er specifiek aandacht voor kwaliteitscontrole van in de grond gevormde elementen en de ontwikkeling van een betrouwbaar ondergrondmodel gebaseerd op verschillende typen onderzoek.

Om de onzekerheid rondom het gedrag van grond en grondconstructies op lange termijn te verkleinen werden meerjarige metingen uitgevoerd. Tot slot werd ook gewerkt aan het beheersen van risico’s door een gerichte inzet van monitoring via de ‘Observational Method’.

Onderliggende projecten

Binnen het thema 'Geo-engineering & techniek' werkte Geo-Impuls aan vier projecten:

Kwaliteitscontrole in de grond gevormde elementen

Tekortkomingen aan in de grond gevormde elementen (IDGGE) eerder kunnen opsporen.

Betrouwbaar ondergrond model

Een beter beeld van de ondergrond door verbeterde meet- en interpretatietechnieken.

Langetermijnmetingen en modelvalidatie

Meer begrip voor geotechniek door koppeling van realtime metingen met voorspellingsmodellen.

Observational Method

Robuuste en betaalbare projecten door sturing op basis van metingen en risicogestuurde scenario's.


 

Onderliggende projecten

Kwaliteitscontrole IDGGE Betrouwbaar ondergrond model Langetermijnmetingen en modelvalidatie Observational Method

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Contracten Thema Mens & Omgeving