Pilotproject: Paalmatras Woerden

In de afrit van de A12 naar de N204 ter hoogte van Woerden is een paalmatras aangelegd. Tijdens de uitvoering tot een periode van tien jaar na aanleg worden verschillende aspecten gemonitord in opdracht van de Geo-Impuls werkgroep.


Deze lange termijn monitoring kent twee verschillende doelstellingen: het bewaken van de constructie en het vergroten van het inzicht in het gedrag van een paalmatras voor het aanscherpen van de ontwerprichtlijn. Op de afbeelding is te zien hoe de palen met 'optische rekopnemers' aangebracht worden.

Bewakingsmonitoring

De bewakingmonitoring is uitgevoerd door Deltares in opdracht van de Provincie Utrecht. Omdat over het gedrag op de langere termijn nog niet veel bekend is, wordt op één locatie in de afrit het gedrag van de palenmatras in de tijd nauwlettend gevolgd. In dit deel van de monitoring wordt gedurende een periode van tien jaar de volgende aspecten gemeten:

 • Verticale belasting op paalkoppen middels krachtmeetcellen
 • Zetting in matras (versch. hoogten) middels zettingslangen
 • Hoogteligging van het wegdek middels laserscanning
 • Rek in de wapeningsmat middels rekkabels
 • Horizontale verplaatsing ophoging middels hellingmeetbuizen
 • Grondwaterstand middels peilbuis c.q waterspanningsmeter

Vergroten inzicht

De monitoringsaspecten die het inzicht moeten vergroten worden in opdracht van Geo-Impuls door zowel Fugro als Deltares uitgevoerd. De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van instrumentatie en het uitvoeren van metingen. In dit deel van de monitoring worden gedurende tien jaar de volgende aspecten gemeten:

 • Gronddruk op wapeningsmat middels gronddrukmeetcellen
 • Rek in wapeningsmat middels optische rekkabels
 • De trilling in de paal middels versnellingsopnemers
 • Optredende paalmomenten middels rekopnemers
 • Draagkracht constructie middels plaatdrukproeven
 • Belasting door wegverkeer middels aslastmetingen

Het opleverrapport bij dit deel van de meetactiviteiten behandelt de door Fugro aangebrachte instrumentatie en uitgevoerde metingen. De aangebrachte instrumentatie betreffen reksensoren, trillingsensoren, gronddrukcellen, rekopnemers en temperatuursensoren. De uitgevoerde metingen betreffen calibratiemetingen, nulmetingen en plaatdrukproeven.


Het aanbrengen van palen met optische rekopnemers


 

Resultaten & producten

Proefterpen: meetresultaten (2016) Proefterpen: evaluatie (2014) Proefterpen: onderzoeksrapport (2012) Proefterpen: zettingspredictie (2011) Proefterpen: hor. belaste palen (2011) Paalmatras: veldmetingen (2012) Paalmatras: artikel Land+Water (2012) Paalmatras: onderzoeksrapport (2010)

Andere projecten binnen Techniek

Kwaliteitscontrole IDGGE Betrouwbaar ondergrond model Observational Method

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Contracten Thema Mens & Omgeving