Databases

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland bevat data van maaiveldhoogten. Op dit moment worden de hoogtemodellen uit het ene basisbestand van het AHN (met een puntdichtheid van 1 punt per 16m2) gehaald. Deze dichtheid is voor een hoogtemodel van het maaiveld voldoende, maar voor waterkeringen en stedelijk gebied is een hogere puntdichtheid nodig.

Bodemkundig Informatie Systeem (BIS)

Het BIS biedt toegang tot bodemgegevens en scenario’s voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik. Hiermee kunnen de effecten van maatregelen op de bodem en het grondwater worden doorberekend. Het systeem bevat up-to-date informatie over de Nederlandse bodem, die op systematische wijze is verzameld en bewerkt.

Geotechnical & Geoenvironmental Software Directory

"The Geotechnical and Geoenvironmental Software Directory (GGSD) catalogues 1773 programs in the fields of Geotechnical Engineering, Soil Mechanics, Rock Mechanics, Engineering Geology, Foundation Engineering, Hydrogeology, Geoenvironmental Engineering, Environmental Engineering, Data Analysis and Data Visualisation and lists 907 worldwide suppliers and publishers of these programs."

Grondopbouwgegevens Vlaanderen

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) is een kartografisch georiënteerde databank met kartografische en alfanumerieke gegevens. De databank bevat 100.000 boringen, 25.000 sonderingen en 15.000 grondwatermeetpunten.

Ondergrondgegevens

De Geologische Dienst Nederland - TNO beheert en verstrekt data van de ondergrond. Het betreft onder meer meetgegevens van boringen, sonderingen, geofysische opnamen, grondwaterstanden en laboratoriumanalyses van bodemmonsters en grondwater. Geologische kennis wordt aan de data toegevoegd en vastgelegd in geologische en hydrogeologische ondergrondmodellen. Deze data en modellen zijn via de websites Dinoloket en het Nederlands Olie en Gasportaal gratis toegankelijk. De Geologische Dienst Nederland is aangewezen als uitvoerder van het operationeel beheer van de Basisregistratie Ondergrond.

 

 


 

Overzicht

Actueel Hoogtebestand Nederland Basisregistratie Ondergrond Bodemkundig Informatie Systeem Databank Ondergrond Vlaanderen Dinoloket Geotechnical Software Directory Nederlands Olie en Gasportaal