R&D-beleid en -financiering

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

AWTI adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De raad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries en de partijen in het werkveld.

CIRIA

CIRIA is de vereniging voor onderzoek en kennis van de Britse bouwindustrie.

CORDIS

Het Community Research and Development Information Service for Science, Research and Development (CORDIS) is een Europees platform waar verschillende takken van de wetenschap worden samengebracht ter vereenvoudiging van kennisuitwisseling en samenwerking.

Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)

Het ENW is een gespecialiseerd platform voor kennis over beveiliging tegen overstromingen. De groep geeft onder meer advies aan de overheid over waterveiligheid en houdt zich bezig met kennisontwikkeling.

Ministerie van I&M

De overheidswebsite van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ministerie van OC&W

De overheidswebsite van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ondersteunt ondernemend Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Stichting Technische Wetenschappen (STW)

STW houdt zich bezig met kennisbemiddeling tussen wetenschappers en (potentiële) gebruikers door de twee partijen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast financieert de stichting technisch-wetenschappelijk onderzoek.


 

Overzicht

AWTI CIRIA CORDIS ENW Ministerie van I&M Ministerie van OC&W RVO STW