Verwante Vakgebieden

ARCHIS

Dit archeologisch informatiesysteem bevat onder andere gegevens over vindplaatsen en terreinen in Nederland.

Betonvereniging

Platform voor kennisuitwisseling over en ontwikkelingen van beton.

Bodembreed

Internetportaal voor de milieutechniek.

Bouwonline

Internetportaal voor de bouwsector.

Bouwweb

Platform voor bouwmaterialen, -machines en algemene bouwinformatie.

Buisleiding Industrie Gilde (BIG)

Belgisch-Nederlandse vereniging van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen.

Corrosiecentrum

Kennistransfercentrum Bouw en Industrie (KCBI) is een projectorganisatie met als hoofddoel de overdracht van kennis naar de industriële en bouwsector.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

ECN ontwikkelt hoogwaardige kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding en brengt deze naar de markt.

Geo-informatie Nederland (GIN)

GIN houdt zich bezig met landmeten, geodesie, remote sensing, geo-visualisatie. Uitgever van het blad Geo-Info.

Geologie van Nederland

Geologie van Nederland is voornamelijk een educatief portaal.

International Geosynthetics Society

IGS is een vereniging gericht op de wetenschappelijke en technische ontwikkeling van geotextielen en geomembranen en daaraan gerelateerde producten en technologieën.

Nederlandse Geotextiel Organisatie (NGO)

NGO bevordert de kennis en toepassing van geokunststoffen in Nederland.

Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG)

Vakgroep van de grondboor- en bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en buizenlegbranche. Onderdeel van Bouwend Nederland.

RioNed

 Koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE zet zich in voor behoud en bescherming van cultureel erfgoed van nationaal belang. Dit zijn onder meer zaken gerelateerd tot archeologie, monumenten en cultuurlandschap.

Ruimtelijke Ordening

Internetportaal over ruimtelijke ordening van IKC RO - Platform31.

STOWA

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Trenchless Information Center

Amerikaanse website met informatie over sleufloze technologie.

TU Delft - Technische Aardwetenschappen

Afdeling Geotechnologie van de faculteit Civiele Techniek aan de TU Delft.

Unie van waterschappen

Samenwerkingsorgaan van alle waterschappen in Nederland.

Waterbouw Kennisbank

Een initiatief van Delft Cluster i.s.m. VBKO, CUR en Rijkswaterstaatdiensten.


 

Overzicht

ARCHIS Betonvereniging Bodembreed Bouwonline Bouwweb Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Corrosiecentrum Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Geo-informatie Nederland (GIN) Geologie van Nederland International Geosynthetics Society (IGS) Nederlandse Geotextiel Organisatie (NGO) Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RioNed Ruimtelijke Ordening STOWA Trenchless Information Center TU Delft - Technische Aardwetenschappen Unie van waterschappen Waterbouw Kennisbank