Geotechniek Jaargang 2012

2012 - nr. 1

 • Boogert, Th. den, Duijnen, P. van, Peters, M., Eekelen, S. van (2012): Paalmatrasproeven II: Eindige elementenberekeningen. Geotechniek 2012, nr. 1, p48. 
 • Heemstra, J. (2012): Wat wij nu nog van Keverling Buisman kunnen leren (2). Geotechniek 2012, nr. 1, p22. 
 • Meerleer, F. de (2012): Van Dale Woordenboek voor Geokunststoffen. Geotechniek 2012, nr. 1, p46. 
 • Meij, R. van der (2012): Afschuiving langs een vrij glijvlak. Geotechniek 2012, nr. 1, p34. 
 • Ronhaar, A., Halman, J., Saad Al-Jibouri, S.H.S. (2012): Geotechnisch falen: Een verkenning naar de perceptie van professionals. Geotechniek 2012, nr. 1, p38.
 • Spruit, R., Hannink, G., Zanten, D. van (2012): Tubex-groutinjectiepalen proefbelast voor Metrostation CS in Rotterdam. Geotechniek 2012, nr. 1, p28. 

2012 - nr. 2

 • Alboom, G. van, Dupont, H., Maertens, J., Haeltema, K. (2012): Glauconiethoudende zanden. Geotechniek 2012, nr. 2, p32. 
 • Bezuijen, A., Beek, V. van, Schenkeveld, F. (2012): Geokunst: Doorlatendheid geotextielen in zand. Geotechniek 2012, nr. 2, p58. 
 • Hölscher, P., Kraaijenbrink, P. (2012): Beoordeling voorspelde trillingen bij intrillen damwanden. Geotechniek 2012, nr. 2, p38. 
 • Joosse, M.P.T., Everts, B. (2012): Optimalisatie damwandconstructies bij leidingsleuven. Geotechniek 2012, nr. 2, p42. (artikel in volledige uitgave) 
 • Koek, M., Wijngaarden, M. van (2012): Nieuwe regelgeving = niet meer heien? Geotechniek 2012, nr. 2, p46. 
 • Langhorst, O.S., Admiraal, B. J., Kaptein, M., Zwieten, G. A. van (2012): Jetgroutfundering viaduct A27 in de polderconstructie van folie te Amelisweerd. Geotechniek 2012, nr. 2, p20. 
 • Vanelstraete, A., Beeldens, A., Visscher, J. de, Lombaert, G., Degrande, G. (2012): Geokunst: Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen. Geotechniek 2012, nr. 2, p54. 
 • eijde, H.F.C., Sluis, J. van der, Schippers, R.J. (2012): Stalen Buispaal: efficiënte oplossing in de kleine ruimte. Geotechniek 2012, nr. 2, p26. 

2012 - nr. 3

 • Brok, C., Alexiew, D. (2012): GEOKUNST: Hoog gefundeerde landhoofden. Geotechniek 2012, nr. 3, p50. 
 • Dalen, J.H. van, Salazar, J.R. (2012): Bouwput A2 Tunnel Maastricht: diepe ontgraving en kerende wanden in kalksteen. Geotechniek 2012, nr. 3, p36. 
 • Doelder, B.R. de, Wit, T.J.M. de (2012): Bouw Markthal in Rotterdam: Deel 1. Geotechniek 2012, nr. 3, p20. 
 • Eekelen, S. van, Meer, M. van der, Voskamp, W., Sluiter, D-J., Kwast, E. (2012): GEOKUNST: NGO-workshop: Geokunststoffen in dijkversterking. Geotechniek 2012, nr. 3, p46. 
 • Grotegoed, D., Spruit, R. (2012): Het verticale evenwicht van een verankerde damwand. Geotechniek 2012, nr. 3, p28. 
 • Salm, R. van der, Hölscher, P., Snethlage, AJ. (2012): SBR-A richtlijn niet eenduidig voor trillinggevoelige funderingen. Geotechniek 2012, nr. 3, p8. 
 • Staveren, M. van, Litjens, P. (2012): GeoRM: risicogestuurd werken als eindresultaat van Geo-Impuls. Geotechniek 2012, nr. 3, p14. 

2012 - nr. 4

 • Berg, P.W. van den, Schelfhout, H. (2012): Invloed windturbines op primaire waterkeringen. Geotechniek 2012, nr. 4, p30. 
 • Bezuijen, A., Eekelen, S. van (2012): GEOKUNST - Verslag TC211 Symposium Brussel 29 mei-2 juni Onderdeel Geokunststoffen. Geotechniek 2012, nr. 4, p49.
 • Boone, D.D.C., Os, P.P. van (2012): Observational Method Tunnel A2 Maastricht. Geotechniek 2012, nr. 4, p10. 
 • Burg, J. van der (2012): Interview Prof. ir. Jan Maertens. Geotechniek 2012, nr. 4, p20. 
 • Detert, O., König, D., Schanz, T. (2012): GEOKUNST - Centrifuge modeling Adaptive Foundation System for Embankments on Soft Soils. Geotechniek 2012, nr. 4, p46. 
 • Spruit, R., Tol, F. van, Broere, W., Hopman, V. (2012): Detectie afwijkingen in diepwandvoegen. Geotechniek 2012, nr. 4, p14. 
 • Stoel, A.E.C. van der, Vink, D., Bouma, J. (2012): Geotechnisch ontwerp Conservatoriumhotel Amsterdam: Deel 1. Geotechniek 2012, nr. 4, p36.
 • Wilschut, D., Sier, M.M. (2012): Bouw Markthal Rotterdam: Deel 2, Archeologie: een geotechnische uitdaging. Geotechniek 2012, nr. 4, p24. 

2012 - Special Funderingsdag

 • Admiraal, B. (2012): Back to the Future van 2050: de toekomst van grond- en funderingstechnieken in Nederland. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p8. 
 • Burg, J. van der (2012): Interview Ton Groeneweg: We kunnen naar de maan reizen, maar nog geen millimeter in de grond kijken. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p44. 
 • Middendorp, P., Dorp, R. van (2012): Van Mini- tot Giga-palen. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p30. 
 • Olij, B., Opstal, A.T.P.J., Jansen, H.L. (2012): CUR / SBR handboek Funderingsherstel. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p26. 
 • Stoel, A.E.C. van der, Vink, D., Bouma, J. (2012): Van Rijkspostspaarbank naar vijfsterren Conservatoriumhotel: Deel 2 Monitoring uitvoering Conservatoriumhotel Amsterdam. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p20. 
 • Tol, A.F. van (2012): Draagkracht funderingspalen, een up-date. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p14. 
 • Velde, E.G. van der (2012): Mixed-In-Place techniek van BAUER zet grond op ecologische wijze om tot duurzame bouwstof: Grond als bouwstof. Geotechniek 2012, Special Funderingsdag, p36.