2013 - nr. 1

Alle abstracts staan op Geonet.

 • Chivatá Cárdenas, I., SH Al-Jibouri, S., IM Halman, J., Linde, W. van de, Kaalberg, F. (2013): Relevant risk factors associated with the construction of excavated tunnel crosspassages in soft soils. Geotechniek 2013, 
 • Eekelen, S. van, Di Emidio, G., Bezuijen, A. (2013): Indrukken van de 5e Europese Geokunststoffenconferentie in Valencia. Geotechniek 2013,  
 • Heemstra, J. (2013): Deel III in de kleine serie: Wat kunnen wij nu nog van Keverling Buisman leren / Ervaringen met aanleg van autowegen in de Provincie Zuid-Holland: Abtswoude, de weg die er nooit kwam. Geotechniek 2013, 
 • Jacobse, J.A., Dalen, J.H van (2013): Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand. Geotechniek 2013, 
 • Meerleer, F. de, Rouck, J. de, Doorslaer, K. van, Goemaere, J., Damme, L. van (2013): Oostende trekt grotere schepen aan dankzij sterkste geotextiel ooit. Geotechniek 2013,
 • Vervoort, A., Lysebetten, G. van (2013): Discrete simulaties breukgroei in ‘Soil Mix’-materiaal met zwakke insluitsels. Geotechniek 2013

2013 - nr. 2 

Alle abstracts staan op Geonet.

 • Baars, S. van, Bautista, M., Becker, R. (2013): De Luxemburgse bodem en de zwakke Rhät klei. Geotechniek 2013,
 • Brassinga, H., Dalen, J. van (2013): CUR Richtlijn 247: Risico gestuurd grondonderzoek, van planfase tot realisatie. Geotechniek 2013,
 • Duskov, M., Plagmeijer, A., Uil, M. den (2013): Lichtgewicht snelwegverbreding met verticale zijwand van A76 op ingekort talud met keerwand. Geotechniek 2013, 
 • Heemstra, J. (2013): Deel IV in de kleine serie: Wat kunnen wij nu nog van Keverling Buisman leren. Met Buisman naar de isotachen. Geotechniek 2013,
 • Linthof, T., Duijnen, P. van, Brok, C., Eekelen, S. van (2013): Geokunst: Realisatie Rijksweg 74 Venlo - Deformatiemetingen unieke tien meter hoog gewapende grondwand. Geotechniek 2013, nr. 2, p46.
 • Schippers, R.O., Brouwer, R.W.R.: De nieuwe Ramspolbrug op open stalen buispalen. Geotechniek 2013
 • Zwanenburg, C. (2013): Monsterverstoring, de laatste onbekende schakel? Geotechniek 2013

2013 - nr. 3

Alle abstracts staan op Geonet.

 • Eekelen, S. van, Duijnen, P. van, Voskamp, W., Huybregts, T. (2013): NGWO-workshop 19 maart 2013: met geokunststoffen gewapende steile hellingen. Geotechniek 2013
 • Graaf, H.C. van de (2013): De geschiedenis van het sonderen, 1930 - jaren ’70. Geotechniek 2013
 • Greeuw, G., Duinen, T.A. van, Essen, H.M. van (2013): Protocol laboratoriumonderzoek voor toetsing macrostabiliteit van dijken. Geotechniek 2013
 • Loonen, N.T., Kimenai, M.C.W. (2013): Hoogbelaste heterogene grond. Geotechniek 2013
 • Meinhardt, G., Takken, M., Hergarden, R. (2013): Fundering Combitunnel Nijverdal. Geotechniek 2013
 • Verstraelen, J., Schepper, F. de, Clerq, E. de (2013): Nieuw concept voor spoorverbredingen in ophoging met steile, groene taluds en ingebetonneerde geogrids. Geotechniek 2013
 • Zwanenburg, C. (2013): De bepaling van sterkte-eigenschappen van veen: een vergelijking tussen laboratoriumproeven en veldmetingen. Geotechniek 2013

2013 - Special ICSMGE

Alle abstracts staan op Geonet.

 • Admiraal, B.J. (2013): Magic on a square foot. Geotechniek 2013
 • Brok, C.A.J.M., Detert, O. (2013): Geosynthetic Reinforced Earth (GRE) used as bridge abutment and soil pressure relief. Geotechniek 2013
 • Eekelen, S.J.M. van, Bezuijen, A. (2013): A new equilibrium model for arching in basal reinforced piled embankments. Geotechniek 2013
 • Koelewijn, A.R., Vries, G. de, Lottum, H. van (2013): Full-scale field validation of innovative dike monitoring systems. Geotechniek 2013
 • Reijnen, R., Drijkoningen, G. (2013): Seismic ground prediction system on a tunnel boring machine. Geotechniek 2013
 • Vollmert, L., Psiorz, C. (2013): Stabilisation of unbound granular layers - reinforcement required? Geotechniek 2013
 • Zwieten, G.A. van (2013): Some special techniques used in the North-South Line. Geotechniek 2013

2013 - nr. 4

Alle abstracts staan op Geonet.

 • Alboom, G. van, Haelterman, K., Vos, L. de, Maekelberg, W. (2013): Vergelijking van de toepasbaarheid van innovatieve meettechnieken voor de monitoring van bouwputten. Geotechniek 2013
 • Hannink, G., Oung, O., Taffijn, E. (2013): Invloed van de bouw van parkeergarage Kruisplein op een nabijgelegen wooncomplex. Geotechniek 2013
 • Kruiver, P.P., Mesdag, C.S. (2013): Scholtegolven voor het karakteriseren van de stijfheid van de zeebodem. Geotechniek 2013
 • Nods, M., Eekelen, S. van (2013): Geokunststoffen en de bijdrage aan de circulaire economie. Geotechniek 2013
 • Stoel, A.E.C. van der (2013): Waterremmende bodeminjectie: volwassen techniek met gebruiksaanwijzing. Geotechniek 2013
 • Thijssen, R., Boekhorst, C.W.J. te, Alderlieste, E.A. (2013): Het ontwerp van cyclisch belaste zuigpaalfundaties. Geotechniek 2013

2013 - nr. 5 (Special Geotechniekdag)

Alle abstracts staan op Geonet.

 • Baars, M. van (2013): Diepe bouwput langs historische panden in centrum Den Haag - Deel 1. Geotechniek 2013, nr. 5
 • Dalen, J.H. van, Spruit, R. (2013): Diepwandproef Delft. Geotechniek 2013, nr. 5
 • Duinen, T.A. van, Hemert, H. van (2013): Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte voor regionale waterkeringen. Geotechniek 2013, nr. 5,
 • Hannink, G., Lurvink, M., Seters, A.J. van (2013): Is Eurocode 7 af? Geotechniek 2013, nr. 5
 • Kwast, E., Peters, M. (2013): Zwelbelastingen op funderingen CUR/COB-commissie C202. Geotechniek 2013
 • Lysebetten, G. van, François, L., Huybrechts, N. (2013): Smart Geotherm: afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen.  Geotechniek 2013
 • Niemeijer, A.R. (2013): Geologisch onderzoek naar aardbevingen en de relatie met activiteit in de ondergrond. Geotechniek 2013
 • Putten, R.D. van (2013): Dijken optimaliseren met sensoring. Geotechniek 2013
 • Spruit, R., Hannink, G., Oung, O. (2013): Nieuwe voeten voor de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. Geotechniek 2013
 • Venmans, A. (2013): Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel: wegwijzer naar vaste grond. Geotechniek 2013
 • Vincke, L., Vos, L. de, Beyts, E. (2013): Deurganckdoksluis: bouw van de grootste sluis ter wereld. Geotechniek 2013, nr. 5