Krachtswerking en vervorming van een ankerstaaf als gevolg van grondbelasting

S. Dijkstra, G. Meinhardt, K.J. Bakker, Geotechniek nr. 1, maart 2019, pagina 6

Zettingen van grondlagen langs een daarin gelegen ankerstaaf kunnen leiden tot een aanvullende kracht in de ankerstaaf. In het kader van een afstudeeropdracht aan de TU Delft is onderzoek gedaan naar deze aanvullende kracht in de staven als gevolg van belasting door deze zettingen ofwel zakkende grond. Volledige artikel


NEN 8707-beoordeling van bestaande geotechnische constructies

A. van Seters, G. Hannink, C. Pollemans, Geotechniek nr. 1, maart 2019, pagina 12

Onlangs is NEN 8707 uitgebracht. Met deze norm kunnen bestaande geotechnische constructies volgens het Bouwbesluit worden beoordeeld. Dit artikel bespreekt de inhoud van de norm en staat stil bij de eisen voor bestaande funderingen op staal en op palen, grondkeringen, verankeringen en grondconstructies. Volledige artikel


Stabiliteit waterkering tijdens intrillen buispalen

R.E.P. de Nijs, I. Matic, Geotechniek nr. 1, maart 2019, pagina 16

De dynamische belasting in combinatie met wateroverspanningen die het inbrengen van (funderings) elementen in de invloedszone van waterkeringen genereren, zijn in de reguliere dijktoetsing niet voorzien. Ook de wijze van kwantificeren is onbekend. Aan de hand van een project in het Calandkanaal te Rotterdam is een opzet gemaakt om een dijktoetsing te kunnen doen voor deze gecombineerde situatie. Het betrof het hoogfrequent intrillen van een meerpaal halverwege een talud. Volledige artikel


Geotechniekdag 2018 = sluizendag

G. van Alboom, Geotechniek nr. 1, maart 2019, pagina 33

Op de jaarlijkse Geotechniekdag lichtte de ie-net expertgroep - samen met KIVI Nederland - een aantal sluizenprojecten toe. Het hoofdonderwerp was de manier waarop met geotechnische risico’s was omgegaan. Volledige artikel


De impact van geologie op design en uitvoering van de Panamasluizen

A. de Vos, Geotechniek nr. 1, maart 2019, pagina 38

Bij de recente werken aan het Panamakanaal had de bijzondere geologische context een belangrijke impact op design en constructie van het Post-Panamax sluizencomplex. Volledige artikel


Klimaatverandering en weersextremen: toepassing van geokunststoffen bij waterkeringen en kustverdediging (deel 1)

R. Gerritsen, A. Bezuijen, K. Dorst, Geotechniek nr. 1, maart 2019, pagina 46

Dit artikel gaat in op de problematiek en de effecten van klimaatverandering en de potentiële rol die geokunststoffen daarbij kunnen spelen. Volledige artikel