Geochemie van waterglasinjecties

T. Sweijen, N. Hartog, G. Winters, J.K. Haasnoot, A.E.C. van der Stoel, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 8

Waterglas wordt in de civiele techniek toegepast als bodeminjectie voor het creëren van tijdelijk waterremmende lagen of als versterking van grondconstructies. De (geo)chemische achtergrond van waterglas is daarbij veelal onderbelicht gebleven en wordt daarom in dit artikel toegelicht. Volledige artikel
 

Stowa-handreiking ‘kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines’

M.P. Rooduijn, E. den Arend, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 18

Deze handreiking bevat een bundeling van actuele kennis en ervaring over windturbines, hijskranen en de ondergrond. Volledige artikel
 

Softening bij ankerpalen, van vervorming naar draagkracht(reductie)

T. Laumen, J. Salazar Rivers, J. Cromwijk, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 24

Onderzoek naar softening bij ankerpalen waarbij op lokaal niveau is gekeken naar het zandgedrag in het contactvlak grout-grond met als doel meer te weten te komen over softening. Volledige artikel
 

Funderen in Amsterdam. De mythe van de zakkende eerste zandlaag

H. Keijer, F. Seignette, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 28

Dit artikel geeft een overzicht van de geologie en bodemopbouw van Amsterdam en van de toegepaste funderingstypen. De grootste aandacht gaat uit naar houten paalfunderingen, het herstel daarvan en het zakkingsgedrag van deze funderingen en de draagkrachtige bodemlagen. Volledige artikel
 

De Material Point Method voor grote vervormingen in de geotechniek, een introductie

J. van Deen, P. Nguyen, A. Rohe, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 32

Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van de Material Point Method (MPM). Het beschrijft daarbij de verschillen ten opzichte van de standaard Eindige Elementen Methode (EEM), die het mogelijk maken grote grondvervormingen met MPM beter te modelleren dan met EEM. Volledige artikel
 

Excursie naar het windpark Wieringermeer en introductie publicatie ‘Kraanopstelplaatsen’

P. ter Horst, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 43

Op 13 maart 2019 organiseerde de NGO, in samenwerking met KIVI Geotechniek, een introductie van de nieuwe STOWA-publicatie ‘Kraanopstellingen bij de bouw van windturbines’. Het doel van de publicatie is het verhogen van de veiligheid en de betrouwbaarheid, in combinatie met kostenreductie in ontwerp en realisatie. Volledige artikel
 

Klimaatverandering en weersextremen: toepassing van geokunststoffen bij waterkeringen en kustverdediging, deel 2

R. Gerritsen, A. Bezuijen, K. Dorst, Geotechniek nr. 2, juni 2019, pagina 48

Dit vervolgartikel gaat uitgebreid in op verschillende onderzoeken en ervaringen uit de praktijk met het toepassen van geokunststoffen bij dijkversterkingen, waterkeringen en kustverdediging. Volledige artikel