Paalbelastingsproeven op één-staps-hoge-druk-injectie micropalen

F. Schokking, J. van der Wiel, P. IJnsen, Geotechniek nr. 3, september 2019, pagina 8

Hoge-druk-injectie micropalen zijn in eerste instantie funderingselementen die drukkrachten uit constructies kunnen opnemen en, indien nodig, ook trekkrachten. De indeling van deze palen in die Eurocode 7, Nationale bijlage en in CUR 236 in de groep van ankerpalen heeft tot gevolg dat de parameters voor de draagkracht ongunstiger uitvallen dan in de praktijk in paaltesten is waargenomen. Onder meer om deze redenen is besloten om een aantal in het verleden uitgevoerde paalbelastingsproeven te herinterpreteren en met name in het licht van bovengenoemde vormgevende documenten. Volledige artikel


Bayesiaanse regressie ter bepaling van karakteristieke sterktes

B.T. van Meekeren, Geotechniek nr. 3, september 2019, pagina 14

Bij parameterbepaling komt het voor dat de karakteristieke waarden lager zijn dan het fysische minimum, zoals een schuifsterkte lager dan nul. Daarom is afgeweken van lineaire regressiestatistiek om te kijken of de Bayesiaanse statistiek een oplossing biedt. Volledige artikel


Risicobeheersing en optimalisatie van de uitvoering van een sifonconstructie op de Noordersingel te Antwerpen

S. Marichal, Geotechniek nr. 3, september 2019, pagina 22

Bij de voorbereidende werken voor het Oosterweelproject in Antwerpen dient de afvoer van de rivier Het Schijn naar het Lobroedok verlegd te worden doorheen nieuw aan te leggen kokerleidingen. Dit nieuwe kopertracé gaat onderdoor de bestaande aanvoerleiding van het Aquafin zuiveringsstation dat een groot deel van het afvoerwater van Antwerpen moet zuiveren. In het ontwerp werd de realisatie van de kruising voorzien d.m.v. een sifon. Gelet op de beperkende randvoorwaarden werd de constructie geoptimaliseerd. Hierbij speelden geotechnische randvoorwaarden een belangrijke rol. Volledige artikel


Erosiebescherming met geokunststoffen

S. van Eekelen, A. Bezuijen, R. Gerritsen, W. Voskamp, P. van Duijnen, P. ter Horst, E. Zengerink, Geotechniek nr. 3, september 2019, pagina 62

De focus van de achtste studiedag/creatieve sessie van de NGO lag op geokunststoffen als middel voor erosiebescherming. Drie sprekers legden een theoretische en praktische ondergrond als basis voor de studiedag. Ruim dertig deelnemers voerden proeven uit en bedachten vernieuwende constructies met geokunststoffen als bescherming tegen erosie door regen, golven en waterstroming. Volledige artikel


Geokunststoffen en het milieu

J.K. van Deen, W. Voskamp, A. Bezuijen, Geotechniek nr. 3, september 2019, pagina 68

Dit artikel is bedoeld om de voors en tegens van geokunststoffen in de grond op een rijtje te zetten en randvoorwaarden aan te geven voor een verantwoord gebruik. Volledige artikel