Geotechniek Jaargang 2003

LET OP: Van de jaargangen tot 2007 zijn - op een paar uitzonderingen na - alleen de abstracts beschikbaar. Vanaf 2007 is van ieder artikel ook een .pdf beschikbaar.

2003 - nr. 1

 • Baars, S. van (2003): Het Koppejan Incrementeel Model, een verbetering van een vertrouwd zettingsmodel. Geotechniek 2003, nr. 1, p62 
 • Beurze, R.S., Rövekamp, N.H., Seters, A.J. van (2003): De verdiepte bak voor de HSL bij Bergschenhoek: wordt de bak opzij gezet? Geotechniek 2003, nr. 1, p56.
 • Eijk, A.J. van (2003): Ondergrondse logistieke systemen in grootstedelijke centrumgebieden en historische stadscentra: onderzoek naar de buisleidingenstelsels. Geotechniek 2003, nr. 1, p40
 • Elias, J.M. (2003): Floriade maakt innovatief gebruik van geokunststoffen. Geotechniek 2003, nr. 1, p84
 • Haegeman, W. (2003): Terrein- en laboproeven ter bepaling van de stijfheidskarakteristieken bij kleine vervormingen. Geotechniek 2003, nr. 1, p48
 • Huybregts, Th. (2003): Betonpanelen met geokunststoffen: gewapende grond als landhoofden voor het Gentiaduct over de A50 bij Son. Geotechniek 2003, nr. 1, p89
 • Koelewijn, A.R., Meer, M.Th. van der, Koehorst, B.A.N., Lindenberg, J. (2003): Bezwijkproef Bergambacht geëvalueerd. Geotechniek 2003, nr. 1, p68
 • Nods, M., Brok, C. (2003): Met Geotextiel ommantelde zandpalen als fundering voor HSL bij Prinsenbeek. Geotechniek 2003, nr. 1, p80
 • Sandbergen, F. (2003): ISSMGE moet zich meer openstellen voor gericht contact met bedrijfsleven. Geotechniek 2003, nr. 1, p26
 • Sitter, W.R. de (2003): Het beste van twee werelden. Geotechniek 2003, nr. 1, p98
 • Vraag en antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2003, nr. 1, p20
 • Vries, J.H. de, El-Mossallamy, Y., Tol, A.F.van (2003): De haalbaarheid van paal-plaatfunderingen in Nederland. Geotechniek 2003, nr. 1, p30

2003 - nr. 2

 • Bisschop, F., Rhee, C. van, Nieuwenhuizen, C. (2003): Beheersing Restzetting. Geotechniek 2003, nr. 2, p38
 • Haasnoot, J., Stoel, A. van der, Kaalberg, F. (2003): Noord/Zuidlijn Compensation Grouting Proef, fracture grouten onder houten paalfunderingen. Geotechniek 2003, nr. 2, p24
 • IGS-conferentie Nice 2002. Geotechniek 2003, nr. 2, p81 
 • Lindenberg, J., Meer, M.Th. van der, Koehorst, B.A.N., Koelewijn, A.R. (2003): Proefvak Bergambacht. Stabiliteitstoetsing van dijken: een eenduidige zaak? Geotechniek 2003, nr. 2, p46
 • Maekelberg, W., Maertens, J. (2003): De Noord-Zuidverbinding Antwerpen-Amsterdam Aanloophelling voor tunnel onder het station Antwerpen Centraal. Geotechniek 2003, nr. 2, p66
 • Rijkers, R., Hemmen, B., Naaktgeboren, M., Weigl, H. (2003): In-situ vriesspanningen van kunstmatig bevroren grond bij de aanleg van dwarsverbindingen. Geotechniek 2003, nr. 2, p54
 • Sitter, W.R. de (2003): Utrechtboog gefundeerd op palenmix. Geotechniek 2003, nr. 2, p96
 • Staveren, M.Th. van, Bolijn, J. (2003): Vroegtijdige aandacht voor geotechnische risico's levert interessante keuzes op. Geotechniek 2003, nr. 2, p32
 • Vraag en antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2003, nr. 2, p18

2003 - nr. 3

 • Bollens, Q., Verhelst, F., Verbrugge, J.C. (2003): Evolutie van de geomechanische karakteristieken van met kalk behandelde grond. Geotechniek 2003, nr. 3, p78
 • Dijkstra, J.W.,  Haasnoot, J.K., Gareau, L.F. (2003): Het effect van vriezen en dooien op de samendrukkingseigenschappen van gereconstitueerde Eemklei. Geotechniek 2003, nr. 3, p44
 • Duijnen, P.G. van, Huisman, C. (2003): Dive under, ontwerp van een gewapende jetgroutwand. Geotechniek 2003, nr. 3, p68
 • Esposito, G. (2003): Effect van de grond-constructie interactie op de seismische respons van een 120.000 m3 tank met seismische funderingsisolatie. Geotechniek 2003, nr. 3, p50
 • Kort, D.A., Tol, A.F. van, Jonker, A. (2003): Damwandveldproef Rotterdam. Geotechniek 2003, nr. 3, p58
 • Maccabiani, J., Lindenberg, J., Koelewijn, A.R., Stoutjesdijk, T.P. (2003): Verkenning van nieuwe technieken in de geotechniek: case study neuraal netwerk. Geotechniek 2003, nr. 3, p36
 • Reedijk, J.S. (2003): Balgstuw: innovatief met hindernissen. Geotechniek 2003, nr. 3, p92
 • Sitter, W.R. (2003): Van in de grond gevormde naar in de grond gebrachte palen. Geotechniek 2003, nr. 3, p100
 • Voskamp, W. (2003): Waarom Colbond de IGS-award won. Geotechniek 2003, nr. 3, p95

2003 - nr. 4

 • Haan, E.J. den (2003): Het a,b,c-isotachenmodel: hoeksteen van een nieuwe aanpak van zettingsberekeningen. Geotechniek 2003, nr. 4, p20. pdf artikel 
 • Hölscher, P., Lubkin, P., Kuijper, P.M. (2003): Oplevering verdichtingswerkzaamheden met handsonderingen. Geotechniek 2003, nr. 4, p36
 • Kamp, R.A.J. van de, Baars, S. van (2003): Observatiemethodes binnen de geotechniek.Geotechniek 2003, nr. 4, p12
 • Molendijk, W.O., Dykstra, C.J. (2003): Restzettingen na oplevering: Het belang van een verbeterde voorspellingskracht. Casus Betuweroute Sliedrecht-Gorinchem. Geotechniek 2003, nr. 4, p28.pdf artikel 
 • Nijs, R.E.P. de (2003): Het trillen van damwandplanken in granulaire bodem. Geotechniek 2003, nr. 4, p46 
 • Verruijt, A., Hoog Antink, M. (2003): Gronddrukken bij damwandberekeningen. Geotechniek 2003, nr. 4, p4