Losse publicaties

SBRCUR - Handboek funderingen

Het Handboek Funderingen is hét allesomvattende naslagwerk dat duidelijkheid brengt in de verschillende funderingsmethoden voor met name de B+U-sector. Het bevat uitvoerige informatie over het ontwerpen en uitvoeren van het funderingsplan, behandelt in woord en beeld alle systemen en typen funderingen en geeft informatie over bedrijven en producten op het gebied van de verschillende funderingstechnieken. Het boek is geschreven door ABT in Velp en Fugro Leidschendam. Het handboek bestaat uit 2 ringbanden met circa 1100 pagina’s informatie (formaat A4). Bij het abonnement hoort ook een cd-rom. Daarmee kan men eenvoudig zoeken op willekeurige trefwoorden. Meer informatie is te vinden op de website van SBRCURnet.

COB - Handboeken ondergronds bouwen

Veel kennis is middels het Centrum voor Ondergronds Bouwen verzameld in de handboeken Ondergronds Bouwen deel 1 en deel 2. Deel 1 behandelt het ondergronds bouwen in een breed perspectief. Deel 2 behandelt ondergrondse constructies die tot stand komen door te bouwen in bouwputten en bouwsleuven. U kunt de boeken bestellen door contact op te nemen met het secretariaat van het COB. Meer informatie over ondergronds bouwen vindt u in het bijbehorende Geonet-dossier.

COB - Inleiding Ondergronds Bouwen

Dit boek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de enorme complexiteit van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. De interactie tussen technische en niet-technische aspecten neemt een belangrijke plaats in. Het boek richt zich primair op de Nederlandse situatie en bestaat uit vier ‘delen’.

  • de context en het perspectief van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik
  • inleiding op de techniek
  • specifieke technische aspecten en bouwmethoden
  • een case study: het Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) Aalsmeer, Schiphol, Hoofddorp.

U kunt het boek gratis downloaden vanaf de COB-website of een gedrukte versie bestellen.

Geotextiele zandelementen in de waterbouw

April 2004 verscheen deze publicatie, die in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Nederlandse Geotextielorganisatie, het bedrijfsleven en de CUR tot stand kwam. Het doel is de toepassing van deze constructies in Nederland te bevorderen.
Geotextiele zandelementen worden toegepast in diverse waterbouwkundige constructies. Deze zandelementen gestaan uit een gesloten geotextiel, dat meestal wordt gevuld met lokaal gewonnen zand: een moderne variant van de aloude zandzakken.
De nadruk in dit rapport ligt op de praktische toepassing; er is een bijlage met projectbeschrijvingen opgenomen. Het is de bedoeling dat te zijner tijd een vervolgpublicatie verschijnt over ontwerp en berekening van deze constructies. Meer informatie

Geotechniekdag 2003 Breda

De Geotechiekdag 2003 stond in het teken van 'Lessons learned'. De door KIVI verzorgde syllabus die aan de deelnemers werd uitgereikt is ook digitaal op Geonet beschikbaar.

14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Madrid)

Het in 1936 opgerichte International Society for Soil Mechanics and Engineering (ISSMGE) houdt iedere twee jaar een internationale conferentie, die om de vier jaar in Europa plaatsvindt. De vijftiende European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE) vond van 12-15 september 2011 plaats in Athene. Madrid organiseerde de conferentie in 2007; daarvan vindt u op Geonet alle Nederlandse bijdragen. Het vakblad Geotechniek publiceerde naar aanleiding van de conferentie een speciale uitgave van haar blad.

Kennismodule grondwerk en funderingen

Deze kennismodule van CROW biedt bestaande en nieuwe kennis op het gebied van grondwerk en funderingen. Van ophoogmaterialen en overgangsconstructies tot asfaltverhardingen en funderingsmaterialen.


 

SBRCURnet COB Handboek (deel 1) COB Handboek (deel 2) COB Handboek (contact) COB Handboek (Geonet-dossier) COB Inleiding Ondergronds Bouwen Geotextiele zandelementen in de waterbouw Geotechniekdag 2003 Breda syllabus ISSMGE ISSMGE - Nederlandse bijdragen Kennismodule grondwerk en funderingen