Omschrijving

Wat is het plan Aanpak Ring Zuid?

De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet “Aanpak Ring Zuid”. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.

In het project zijn een aantal geotechnisch uitdagende kunstwerken voorzien waarover deze middag meer vertelt zal gaan worden. Ook zal er een wandeling langs interessante projectlocaties worden gemaakt.

Aansluitend zal er een bezoek worden gebracht aan het geotechnisch lab van Wiertsema & Partners waar een rondleiding gegeven wordt. (Dit met eigen vervoer van het werk in Groningen naar Wierstema & Partners aan de Feithspark 6 te Tolbert ongeveer 15 min rijden, wij hopen dat deelnemers die met OV komen, kunnen meerijden met deelnemers die met de auto komen)

Spreker(s)

Tijdens de presentatie:
Rianne Verhoef (Geo2)
Jan Pieter Schuitemaker (Wiertsema & Partners)
Omgevingsmanager Bert Kramer

Rondleiding op het werk door Projectmanager Combinatie Herepoort Durk Boonstra

Locatie

"Waar Media Centrale", Helperpark 284

te Groningen (gelegen naast het werk)

Organisator

Geotechniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Patrick IJnsen

p.ijnsen@vanthekgroep.nl

Inschrijven voor leden

Inschrijven