Met genoegen vestig ik uw aandacht op onze eerste activiteit in 2021 zonder Teams of Zoom-verbinding, namelijk onze jaarlijkse voordracht buiten Delft die wij samen met de vereniging Histechnica organiseren. Een dergelijke “Buitendag” bestaat in het algemeen uit een bezoek aan een interessant techniekmuseum of industrieel erfgoed waar meestal ook de voordracht plaatsvindt. Dit jaar vindt deze voordracht plaats in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent met een uitgebreid programma, het onderwerp is:

“De Geschiedenis van het Kanaal Gent-Terneuzen en de industrialisering van de Kanaalzone”

Voorts de officiële uitreiking door KIVI-GdT van onze

Willem Wolff Prijs 2019 voor de Tentoonstelling Prikklokken

Het verheugt de besturen dat de door het coronavirus uitgestelde prijsuitreiking nu plaats kan  vinden. Niet alleen vanwege de bijzondere tentoonstelling Prikklokken maar ook omdat wij onze leden kennis kunnen laten maken met een bij de meesten uwer onbekend juweel: het Industrieel Museum Zeeland. 

Per touringcar

Omdat Sas van Gent per OV zeer moeilijk te bereiken is bevelen  wij aan om gebruik te maken van de touringcar die door onze reisstichting wordt ingezet.

Voorlopig programma

  • 09:45 uur Vertrek Station Rotterdam-Alexander; verzamelen met koffie naast uitgang zuidzijde in Café Wilskracht
  • Na aankomst Uitreiking WWPrijs met korte voordracht over Prikklokken
  • Kwalitatief goede lunch in Restaurant Dockside
  • Tijd voor een groepsfoto voor ons en de lokale kranten
  • ’s Middags voordracht en uitgebreid bezoek museum en tentoonstelling
  • Op de terugweg eerst langs Industrieel Erfgoed in de “Kanaalzone”
  • ca 19:00 uur Aankomst Rotterdam Alexander

Voor de kosten vragen wij u een eigen bijdrage van € 35,-- pp.

Eén introducé per lid is toegestaan. Bij overtekening vindt loting plaats en krijgen leden preferentie. Vanwege de touringcar en het museum is het maximaal aantal deelnemers 50.

Aanmelding is mogelijk t/m 15 augustus via de website van KIVI en door betaling van € 35,-- pp. Maakt u geen gebruik van de touringcar dan meldt u zich aan door betaling van € 25,-- pp.

Er wordt - in tegenstelling tot wat in de bevestiging vermeld staat - wél gerestitueerd indien deelname niet mogelijk is door coronamaatregelen, door overtekening of indien u zich afmeldt vóór 30 augustus 2021.

Covid

Voor het bezoek aan het museum gelden de volgende maatregelen: https://industrieelmuseumzeeland.nl/coronamaatregelen/. Voor de lunch zijn uiteraard de geldende corona regels voor restaurants van toepassing.

Deelnemers aan de busreis moeten voor vertrek aantonen dat zij vóór 27 augustus twee maal zijn gevaccineerd (of éénmaal met Janssen), recent negatief getest zijn of een besmetting met corona hebben gehad en genezen zijn verklaard. Mondkapjes zijn in de bus verplicht. 

Dit is de huidige stand van zaken. Laatste aanwijzingen ontvangt u één week voor vertrek en tussentijds houden wij aanmelders op de hoogte van wijzigingen van belang.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de “buitendagcommissaris 2021” via tboele@box.nl