De besturen van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek en van de vereniging Histechnica hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door ir. Rob van Vliet, met titel "De ontwikkeling van 100 jaar informatie technologie binnen Centric".

Programma:

10.30 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie

11:00 uur: Voordracht door ir. Rob van Vliet (Centric, Enterprise Services & Innovation).

11:45 uur: Pauze.

12:15 uur: Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

12:45 uur: Einde bijeenkomst

Samenvatting van de voordracht "De ontwikkeling van 100 jaar informatie technologie binnen Centric."

Centric is één van de grootste IT-bedrijven in Nederland. Centric bouwt o.a. software voor de automatisering van gemeentes (voor afdelingen als Burgerzaken, Belastingen, Werk, Inkomen en Zorg), voor salaris-administraties en administraties voor pensioenfondsen, voor financiële dienstverleners en voor logistieke toepassingen in winkel- en magazijnautomatisering. In Centric’s datacenters zijn vele toepassingen ondergebracht van overheden, grote bedrijven, winkelketens en andere organisaties.

Hoewel Centric als bedrijf in zijn huidige vorm opgericht is in 1992, zijn onderdelen van het bedrijf veel ouder. In de loop van de jaren zijn bijna 100 bedrijven en organisaties overgenomen en geïntegreerd. De gezamenlijke geschiedenis van deze voorgangers gaat tot meer dan 100 jaar terug.

Tijdens deze integratie en de daaruit volgende reorganisaties en verhuizingen, maar ook van zolders en uit garages van oud-medewerkers, zijn vele stukken techniek boven water gekomen, waarvan men begonnen is om die te verzamelen in een bedrijfsmuseum. Gezamenlijk geven al deze stukken een mooi overzicht van de ontwikkeling van informatie technologie door de tijd heen. De oudere apparatuur werkt vooral op basis van mechanische technologie, zoals rekenmachines, boekhoudmachines en ponsplaatjes. Na de oorlog doen geleidelijk elektronische componenten en ponskaarten hun intrede. Om tenslotte te resulteren in volledige digitalisering van de administraties.

Aan de hand van een aantal museumstukken (zoals programmeerbare geheugens) zal Rob (als "conservator" van dit bedrijfsmuseum) laten zien hoe het bijhouden van administraties en de onderliggende besturingslogica ("Business Logic") door de tijd heen geëvolueerd is van mechanische naar elektronische programmering.

Informatie over de spreker, ir. Rob van Vliet

Rob van Vliet heeft meer dan 40 jaar ervaring met informatietechnologie, en deed zijn eerste ervaringen met computers op in 1972. Na zijn studie Electrotechniek aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Informatie verwerkende systemen, is hij begonnen als programmeur en heeft zich vanaf daar ontwikkeld tot hoofd van diverse software afdelingen en Technisch Directeur van de Centric divisies IT-solutions en Software Engineering.

Momenteel is hij hoofd van de afdeling Enterprise Services, een stafafdeling die alle productafdelingen ondersteunt en faciliteert bij de ontwikkeling van hun softwareproducten en clouddiensten. Daarnaast is hij lid van Centric’s innovatie team, dat onderzoek doet naar de toepassing van nieuwe technologieën (zoals augmented reality, data science, blockchain, e.a.).

Vanuit deze achtergrond is hij geïnteresseerd in de geschiedenis van de techniek en begonnen met het verzamelen van het erfgoed van Centric.

Aanmelden:

Voor het bijwonen van deze voordracht is aanmelden verplicht. De aanmeldingstermijn sluit op zaterdag 7 december 2019. Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website (rode button rechts). Ook belangstellenden die niet lid zijn van KIVI, zijn welkom en kunnen zich daar aanmelden. Let op: er zijn kosten aan verbonden.

Komende activiteiten:

- zaterdag 11 januari 2020: "Honderd jaar Geotechniek in Nederland" . Voordracht door ir. J. Heemstra, Deltares GeoEngineering, gepensioneerd.

- zaterdag 8 februari 2020: "Indonesië op de kaart" (Landmeetkunde in periode 1850-1950). Voordracht door dr. ir. H. Ekkelenkamp.

- 19 – 25 april 2020: Studiereis naar Turijn en Bologna.