Op aanstaande zaterdag zou de Algemene LedenVergadering van KIVI-GdT plaatsvinden, en ook de voordracht van ir. Jan van der Mast over Jacques van Marken, sociaal ingenieur en visionair.
 
Vanwege de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, kan de voordracht van 14 maart, en de daaraan voorafgaande Algemene LedenVergadering van KIVI-GdT,  NIET DOORGAAN. Het Science Centre van de TU Delft, waar de bijeenkomst zou worden gehouden, is vanaf die dag bovendien op slot. En blijft op slot tot zeker 1 april.

De besturen van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek en van de vereniging Histechnica hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door  ir. Jan van der Mast: Jacques van Marken: Sociaal ingenieur en visionair
 
Programma:

09.45 uur: Gebouw open; ontvangst met koffie

10.00 uur: Algemene LedenVergadering van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek; de agenda kunt u vinden onder 'Documenten' (rechts)

11.00 uur: Voordracht door ir. Jan van der Mast

11:50 uur:  Pauze

12:15 uur:  Vervolg van voordracht / afsluitende discussie

12:45 uur:  Einde bijeenkomst. 

Samenvatting van de voordracht 
Jacques van Marken is vooral bekend als de ‘verlichte ondernemer’ die de Gistfabriek (nu: DSM) oprichtte en het aangrenzende, lieftallige tuinwijkje Agnetapark.     Recent verscheen een biografie waarin wordt verhaald hoe bijzonder het gedachtengoed en hoe groots de dadendrang van deze eerste Technoloog van Nederland was. Als Corps-student dichtte hij al ‘Breng ieder uur een woord een daad, die voor de wereld iets achterlaat.’ Auteur Jan van der Mast verdiepte zich vier jaar lang in het fenomeen Van Marken en maakte aansluitend in opdracht van DSM een expositie over ‘150 jaar Gist in Delft’.     In deze voordracht vertelt Jan over het rijke bronnenmateriaal, de schuilkelder van DSM waar allerlei schatten liggen, wat hij van zijn ‘held’ heeft geleerd. Aan de hand van een ‘mindmap’ die speciaal voor de expositie werd gemaakt, wordt getoond wat Van Marken in die 60 luttele levensjaren allemaal tot stand heeft gebracht en nagelaten. Een van zijn verdiensten is de introductie van het begrip ‘sociaal ingenieur’. Teleurgesteld in de ingenieurs die de Polytechnische School verlieten, schreef hij in 1893 een manifest en benoemde de kwalificaties waaraan z’n nieuw type ingenieur zou moeten voldoen: o.a.  mensenkenner en mensenvriend.  Van Marken schreef toen:   ‘Het heilig vuur waarmee zijn overtuiging hunkert naar de verwezenlijking van plannen en  idealen van sociale rechtvaardigheid, zal stuiten op koude onverschilligheid, kleingeestig  eigenbelang en schrille werkelijkheid. Maar is de sociaal ingenieur doordrongen van oprecht en  warm geloof aan zijn roeping, dan zal hij niet haasten waar geduld moet worden geoefend om  eenmaal bergen te verzetten. Hem is de toekomst!’ 
 
Informatie over de spreker,  ir. Jan van der Mast
Jan van der Mast (1961) studeerde stedenbouw in Delft, voltooide zijn studie in Barcelona, maar koos al snel voor het schrijverschap. Hij schreef toneelstukken, romans en won diverse literaire prijzen. De laatste jaren legde hij zich toe op historische romans en publiceerde een biografie over Jacques van Marken. Inmiddels is hij druk bezig om in Delft een Museum Van Marken van de grond te krijgen. Hij werd gekozen tot “Delftenaar van 2019”. Voor meer info: https://janvandermast.nl/ en https://museumvanmarken.nl/

Hoe aanmelden:

In verband met de noodzakelijke planning voor accommodatie en catering dient u zich voor het bijwonen van deze voordracht tijdig aan te melden, en dan graag vóór zaterdag 7 maart 2020.
 - Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website (rode button rechts) 
- Ook belangstellenden die niet lid zijn van KIVI, zijn van harte welkom en kunnen zich daar aanmelden. Let op: voor hen zijn er kosten aan verbonden.

Komende activiteiten: 
- zaterdag 4 april 2020: 1.  Algemene Leden Vergadering van de vereniging Histechnica, gevolgd door: 2.  Voordracht over Verdwenen Spoorlijnen (voordracht door Victor Lansink en Michiel ten Broek) 3. Uitreiking reisbescheiden voor deelnemers aan Studiereis naar Turijn en Bologna (april 2020). 
- 19 t/m 25 april 2020: Studiereis naar Turijn en Bologna (reeds volgeboekt).
- zaterdag 5 september 2020: Voordracht over Honderd jaar Stromingsleer in Nederland (Voordracht door dr.ir. Fons Alkemade)