De afdeling "Defensie en Veiligheid" brengt graag de activiteit "Discussiebijeenkomst Ledenraad" onder uw aandacht.

Discussiebijeenkomst Ledenraad