Download hieronder de presentaties:

- Strategisch plan en reorganisatie KIVI door Joanne Meyboom en Roy Crielaard

- Workshop 1: Hoe trekken we jongere leden en jongere bestuursleden aan? door Anne Camps (KIVI Industrieel Ontwerpen)

- Workshop 2: Kennisverzameling en -overdracht door Bas Vos (KIVI Geotechniek)

- Workshop 3: Binding met bedrijfsleven en studenten; actieve benadering door Maurice van Erp (KIVI Olie- en Gastechnologie)

- Workshop 4: Afdelingswoordvoerders / Politieke advisering door afdelingen / Onderscheidingen en prijzen (reserve) door Jan Wind (KIVI hoofdbestuur)

- Workshop 5: Presentatie marktonderzoek door Bart Struwe (KIVI-bureau)

- Workshop 6: Ervaring met Young Professionals: hoe te binden, te boeien en te behouden door Bart Smit, Linda Docters van Leeuwen en Tony Bostelaar (KIVI Maintenance)

- Wrap up door Joanne Meyboom


De besturendag wordt jaarlijks georganiseerd om kennis te maken met en tussen nieuwe en ervaren afdelingsbestuurders. Het mag bekend zijn dat de vereniging een paar bewogen jaren achter de rug heeft. Begin dit jaar is een nieuwe strategie gekozen en deze staat op het punt geïmplementeerd te worden. Een paar pilots met communities zijn al begonnen. Graag delen we die dag ideeën over beleid en uitvoering. We geven voorbeelden van successen en delen handvatten uit die waardevol kunnen zijn voor jouw afdeling.

Door de verscherpte coronamaatregelen van de overheid en het helaas nog steeds toenemende aantal besmettingen (ook in de regio Den Haag) is besloten de besturendag volledig ONLINE via Microsofte Teams te laten plaatsvinden en wel op zaterdag 17 oktober a.s. van 13:00 - 17:00 uur.

Programma

 -  uur Ontvangst door Joanne Meyboom
 -  uur Strategie KIVI door Joanne Meyboom en Bart Struwe
 -  uur Workshop ronde 1
 -  uur Koffie en netwerken
 -  uur Workshop ronde 2
 -  uur Koffie en netwerken
 -  uur Workshop ronde 3
 -  uur Wrap up en afsluiting door Joanne Meyboom