Graag nodigen we jou en je medebestuursleden uit voor de besturendag op zaterdagmiddag 17 oktober.

De besturendag wordt jaarlijks georganiseerd om kennis te maken met en tussen nieuwe en ervaren afdelingsbestuurders. Het mag bekend zijn dat de vereniging een paar bewogen jaren achter de rug heeft. Begin dit jaar is een nieuwe strategie gekozen en deze staat op het punt geïmplementeerd te worden. Een paar pilots met communities zijn al begonnen. Graag delen we die dag ideeën over beleid en uitvoering. We geven voorbeelden van successen en delen handvatten uit die waardevol kunnen zijn voor jouw afdeling.

Door de verscherpte coronamaatregelen van de overheid en het helaas nog steeds toenemende aantal besmettingen (ook in de regio Den Haag) is besloten de besturendag volledig ONLINE via Microsofte Teams te laten plaatsvinden en wel op zaterdag 17 oktober a.s. van 13:00 - 17:00 uur.

Inmiddels zijn de workshops en het programma bekend.

We starten met een toelichting op de strategie door Joanne Meyboom en Bart Struwe waarbij ook de participatie van de afdelingen wordt gevraagd.

Ook dit jaar kun je weer deelnemen aan drie (van de zes) workshops. Je hebt daarbij de keuze uit:
- Workshop 1: Jong bestuur, jonge deelnemers bij events door Anne Camps (KIVI Industrieel Ontwerpen)
- Workshop 2: Kennis verzamelen binnen afdeling en (commerciële) kennisoverdracht door Bas Vos (KIVI Geotechniek)
- Workshop 3: Binding met bedrijfsleven en studenten; actieve benadering door Maurice van Erp (KIVI Olie- en Gastechnologie)
- Workshop 4: Politieke beïnvloeding door afdelingen en communicatie met de media door afdelingen door Jan Wind (KIVI hoofdbestuur)
- Workshop 5: Presentatie marktonderzoek door Bart Struwe (KIVI-bureau)
- Workshop 6: Ervaring met Young Professionals: hoe te binden, te boeien en te behouden door Bart Smit, Linda Docters van Leeuwen en Tony Bostelaar (KIVI Maintenance)

Bij je aanmelding kun je je voorkeur aangeven voor drie van de workshops. Indien het maximum aantal deelnemers van de workshop is bereikt, kan het zijn dat je in een andere workshop wordt ingedeeld. Op vrijdag 16 oktober wordt de definitieve indeling en de daarbij behorende deelnamelinks aan de deelnemers toegestuurd.

Tenslotte is er de hele middag een virtuele ruimte beschikbaar waar de deelnemers voor, na en in de pauzes desgewenst met elkaar kunnen bijpraten.

N.B. De oorspronkelijke Workshop 4: De kracht van Social Media door Roger Wigchert (KIVI-bureau) is komen te vervallen.

Programma

 -  uur Ontvangst door Joanne Meyboom
 -  uur Strategie KIVI door Joanne Meyboom en Bart Struwe
 -  uur Workshop ronde 1
 -  uur Koffie en netwerken
 -  uur Workshop ronde 2
 -  uur Koffie en netwerken
 -  uur Workshop ronde 3
 -  uur Wrap up en afsluiting door Joanne Meyboom