Fighting epidemics: Proximity tracing App (open source, privavy vriendelijk)


De huidige aanpak om het coronavirus aan te pakken is te traag, stond op 1 april in het NRC. Met een speciale app op de smartphone krijgen recente contacten onmiddellijk bericht als iemand ziek wordt en kunnen ze de maatregelen nemen. Dat kan enorm helpen om COVID-19 te bestrijden, wijst ook nieuw onderzoek van Oxford University uit. We kunnen dan eerder uit een smart lockdown en ook een volgende golf van Corona beter onder controle houden, zo lijkt het.

De ontwikkelingen rondom apps om COVID-19 te bestrijden gaan snel. 
In haar meest recente advies aan de regering adviseerde het OMT “om snel te onderzoeken of bij het bron- en contactonderzoek mobiele applicaties gebruikt kunnen worden. […] Daarbij zou een aanpak gekozen moeten worden die de privacy van gebruikers van mobiele telefoons beschermt.”
Op 7 april maakte minister president Rutte in zijn persconferentie bekend dat hij wil dat deze App er gaat komen. Op 11 april werd er een aanbesteding gestart via Tenderned. In het weekend van 18 en 19 april organiseerde het ministerie van VWS een appathon. 

Ruim 40 universiteiten, hogescholen, bedrijven en individuele experts hebben zich aangemeld om bij te dragen aan een Nederlandse open source implementatie van het Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) project (https://www.pepp-pt.org/). 
Meldt je (bedrijf) hier aan. Het kan nog.

Lees hier nieuws over de ontwikkeling en onze adviezen

 

Vanuit KIVI leveren we een bijdrage om in Nederland zeer snel en effectief een tracing App en achterliggend systeem te ontwikkelen, op een manier die past bij Europese normen en waarden, óók op het gebied van privacy.
KIVI stimuleert en steunt deze open source ontwikkeling. Wij coordineren waar nodig en helpen bij het vinden van benodigde expertise. Dit is een moderne en geavanceerde manier om zeer snel tot effectieve software producten te komen. 

Concreet faseren we de bijdrage in Nederland als volgt:

Fase 1 – vanaf 7 april –
Bijdragen aan het verder aanscherpen van privacy en security architectuur en protocollen die in Europa in de open source community in ontwikkeling zijn. Deze is nu nog onvoldoende ontwikkeld om te implementeren in toepassingen. Vooral als je expertise hebt op het gebied van privacy en security  kun je een bijdrage leveren.
We adviseren je daarbij van harte om bij te dragen aan de volgende twee pan-Europese initiatieven:
https://www.pepp-pt.org/, het eerder genoemde Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT)
https://github.com/DP-3T/, het Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing  initiatief.
Hierbij kun je bijvoorbeeld concreet bijdragen aan de ontwerpen, analyses en discussies via https://github.com/DP-3T/documents/issues

We hebben een LinkedIn groep gemaakt voor overleg over onze inbreng vanuit Nederland en waar we ook kunnen afstemmen welk initiatief als meest kansrijke naar boven komt drijven. Als je je bedrijf aanmeld via de link hierboven nodigen we je uit.

Fase 2 – over enkele dagen tot weken –
Als de PEPP-PT ontwikkeling voldoende is uitgekristalliseerd nodigen we alle aangemelde partijen uit om bij te dragen aan de meest kansrijke open source implementatie(s) conform de privacy en security architectuur die dan als meest kansrijk naar boven is komen drijven. Met name zij die bij kunnen en willen dragen aan open sourcesoftware development. Daarbij zullen we vanuit KIVI ook in samenwerken met u (zo nodig via de LinkedIn groep) identificeren waar we vanuit Nederland het beste aan zouden kunnen bijdragen en hoe we dit het beste in Nederland kunnen laten landen.

Noot: Inherent aan dit open source proces is dat KIVI daarvoor geen verantwoordlijkheid draagt en op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het eindresultaat. 

web stats