KIVI kan als onafhankelijke vereniging met 18.000 hoog technisch opgeleide leden een nuttige bijdrage leveren aan politieke besluitvorming door vanuit technisch-wetenschappelijke achtergrond feitelijke informatie te leveren

De afgelopen jaren is gebleken dat Tweede Kamerleden veel behoefte hebben aan betrouwbare, onafhankelijke en feitelijke informatie over de onderwerpen waarover zij een standpunt moeten innemen. De meeste informatie die zij krijgen is gekleurd door het belang van een organisatie. Als een gespecialiseerde vak- of regionale afdeling van KIVI vanuit een technische optiek zinvolle onafhankelijke adviezen geeft oogst dat veel waardering in de Tweede Kamer. Ministeries en de media hebben ook een belang bij effectieve besluitvorming in de Kamer: zij luisteren goed naar inhoudelijke KIVI-adviezen. Het bevordert bovendien een dialoog tussen KIVI en politieke organen, waardoor de vereniging meer bekendheid en impact krijgt.

Heeft u vragen. Neem dan contact op met hoofdbestuurslid Jan Wind (E: jan.wind@kivi.nl)

Foto: Wikimedia Commons CC4.0 

 

 

web stats