Een van de statutaire hoofddoelstellingen van KIVI is het 'bevorderen van kwalitatief hoogwaardig technologisch onderwijs'. Om die doelstelling te realiseren heeft KIVI de Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan (ROBL) opgericht.

De ROBL stimuleert de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger technisch onderwijs in Nederland en de goede samenhang tussen ingenieursopleidingen en de behoefte aan ingenieurs in de maatschappij. Daarnaast zal de ROBL programma's voor levenslang leren voor ingenieurs stimuleren en daaraan verbonden kwalificaties en titels. 
De ROBL is een vervolg op de Raad Opleiding die tot ongeveer 10 jaar geleden bij KIVI actief was. 

De Raad wordt voorgezeten door KIVI hoofdbestuurslid Prof.dr. R.F. Mudde. 

Meer informatie over de ROBL vindt je via deze link.

 

Illustratie: Pixabay CC0