De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. KIVI Informatica steunt dit initiatief van harte en vraagt haar leden om de oproep te verspreiden, en zowel je contacten en eerstejaars als afstudeerders aan te moedigen om deel te nemen.

In 2021 zijn er 56 Aanmoedigingsprijzen van elk € 500 voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de studierichtingen:

 • Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
 • Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
 • Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell
 • Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI/KIVI
 • Technology for Healthcare Solutions - voor studenten Biomedische technologie: 2 prijzen. Sponsor: Philips
 • Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: VNCI
 • Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Canon
 • Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijkers Fonds
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: KHMW
 • Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
 • Biologie: 7 prijzen. Sponsor: Enza Zaden

De inschrijving is nu geopend.

Sluitingsdatum voor inzendingen is 16 september 2021.


Nominaties kunnen digitaal worden ingediend via het inschrijfformulier op de website van de KHMW.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de KHMW, via secretaris@khmw.nl

Meer informatie